New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’

De New York Times bracht deze kerst een verhaal over de Marker Wadden bij Lelystad, een aangelegd eilandgebied in het Markermeer. Onder de titel ‘Fake Islands bring a Dutch lake back to life’ wordt Amerikanen uitgelegd wat voor wonderlijks op watermanagementgebied in Nederland gebeurt.

Journalist David Shimer van de Amerikaanse krant beschrijft de voorgeschiedenis ie de komst van de marker Wadden noodzakelijk maakte: ‘De Nederlandse overheid bouwde in 1976 een dam die het meer scheidde, een van Europa’s grootste en ondiepste zoetwatermassa’s, maar de dijk sloot sediment op, vertroebelde de wateren en beschadigde de natuur’.

Kunstmatig
‘De toekomst van het Markermeer werd een controversiële kwestie en de overheid maakt gebruik van een creatieve reactie op een zelf toegebrachte wond: de bouw van vijf eilanden op een kunstmatige archipel’, aldus Shimer.

Romantisch
Shimer geeft de Amerikanen een bijna romantische beschrijving van de atmosfeer op de wadden: ‘Met geen andere geluiden dan die geproduceerd door de natuur, kan de archipel zich bijna volledig geïsoleerd voelen van de buitenwereld. Zonlicht reflecteert op de zandstranden, waar de golven op de kusten breken, gebouwd om te waken tegen overstromingen en om bezoekers aan te trekken, die tot voor kort niet bestonden’.

Bron: Zeepost 28 december 2018 wvd

Wij bezochten in september 2017 op uitnodiging van Natuurmonumenten samen met de jongeren van het jongerenforum het eerste eiland van de Marker Wadden. Inderdaad is dat een bijzondere ervaring. Zo waren er op dat moment honderden oeverzwaluwnesten aan de strandwal.

De IJsselmeervereniging staat op het standpunt is dat het effect van de eerste vijf eilanden op de natuur en waterkwaliteit eerst goed geëvalueerd moet worden, voordat er besloten wordt nog meer eilanden op te spuiten.