Noord-Hollandse gemeenten en provincie investeren in het maaien van waterplanten

De provincie Noord-Holland en een aantal gemeenten langs de Markermeerkust van Hoorn tot aan Waterland trekken samen 40.000 euro uit om het komende vaarseizoen waterplanten te maaien. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water, maar de recreatievaart heeft hier last van. Daarom start deze zomer een pilot om ervaring op te doen met het maaien van waterplanten.

In de ondiepe delen van het Markermeer groeien veel waterplanten. Deze zorgen voor schoon en gezond water en voor het natuurlijke en biologische evenwicht in het water. De recreatievaart heeft echter veel last van waterplanten. Vooral fonteinkruid kan tot aan het wateroppervlak groeien en kan in de schroef terecht komen of aan de kiel of het roer blijven hangen. Daarbij zijn er meldingen van steeds grotere waterplantenvelden. De overlast wordt voornamelijk ervaren op de route Edam-Volendam en Hoorn.


Gezamenlijke aanpak
“Deze pilot is een belangrijke stap voor de aanpak van waterplantenoverlast”, legt wethouder Judith de Jong van de gemeente Hoorn uit. “Na de zomer evalueren wij de pilot en kijken we of en hoe wij de aanpak van overlast voor de langere termijn kunnen organiseren.”

Zowel de provincie als de gemeenten benadrukken dat het belangrijk is dat alle betrokken partijen samenwerken om de overlast in te beperken. “Als het aan ons ligt, dragen ook Rijkswaterstaat en gebruikers/watersporters in de toekomst bij aan het maaien. Hierover gaan wij met hen in gesprek”, aldus De Jong.

Urgentie
De overlast van waterplanten voor de recreatievaart staat al langer op de agenda. De werkgroep vindt het belangrijk om eerst ervaring op te doen met het maaien in het Hoornse Hop. Om dit in 2015 al te kunnen doen, hebben de provincie en de betrokken gemeenten besloten geld beschikbaar te stellen voor een pilot. Met het beschikbare budget kan ongeveer 50 hectare aan waterplanten worden gemaaid.


Waterplantenmeldpunt
Ook dit jaar hebben recreanten de mogelijkheid om de overlast van waterplanten in het Hoornse Hop te melden via de website van de gemeente Hoorn. Vanwege de pilot is het extra belangrijk dat recreanten dit ook blijven doen. Het meldpunt wordt mede gebruikt om te bepalen waar de meeste overlast is en waar dus ook gemaaid moet worden.

bron: Provincie Noord-Holland, 09/04/15
Copyright ©2015 AgriHolland B.V.