Aanleg van zonneparken in Nederland

>> Zeker 28 plannen voor aanleg van zonneparken in Nederland

>> Bouw Groningse zonneparken kan van start

Zeker 28 plannen voor aanleg van zonneparken in Nederland

In een groot aantal gemeenten bestaan plannen voor de aanleg van een zonnepark. De komende tijd komen er op 28 plekken dergelijke parken, blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Alleen al in de afgelopen maand waren er berichten over de komst van een groot park van 19 hectare in Emmen, een park van 7,5 hectare op Ameland en een park van 26 hectare bij Schiphol. Bij de luchthaven komen volgens de initiatiefnemer Solar EW 120.000 zonnepanelen te liggen.

De aanleg van zonneparken lijkt een nieuwe trend. Dat komt onder meer door de aantrekkelijke subsidiemogelijkheden. Een andere reden is dat veel gemeenten bedrijventerreinen hebben ontwikkeld, waar onvoldoende vraag naar blijkt. Gemeenten zoeken daarom een nieuwe bestemming voor de grond. Dit is bijvoorbeeld het geval in het geplande park nabij Schiphol. De gemeente wil hier de grond graag voor 20 jaar verhuren, omdat een eerder gepland bedrijventerrein op deze locatie van de baan is.

Experts plaatsen kanttekeningen bij de aanleg van grootschalige zonneparken. Zij voorzien dat her er toe kan leiden dat het draagvlak voor zonne-energie onder de bevolking “Het mag geen vervanging worden voor zonnepanelen op daken en gevels”, zegt Wim Sinke, hoogleraar en expert zonne-energie bij Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten. “Want in een dichtbevolkt land als Nederland met weinig vrije ruimte valt het niet uit te leggen dat je lege daken en volle akkers hebt.” Sinke waarschuwt voor het ‘Not in my backyard’-effect. Er zou blijvende aandacht moeten zijn voor met name de ruimte die nodig is om zonne-energie op te wekken. Wel denkt hij dat er uitzonderingen mogelijk zijn, als grond werkelijk nergens anders voor gebruikt kan worden.

bron: Nos, 05/04/15

Bouw Groningse zonneparken kan van start

Er komen definitief drie grote zonnecentrales in de gemeente Groningen. Door de toezegging van een gegarandeerde energieprijs door het Rijk is de financiering voor de zonneweiden rond. Er komen 14 hectare aan zonnepanelen op de voormalige stortplaats Woldjerspoor. Bij bedrijventerrein Westpoort en bij Vierverlaten komen twee zonneweides van elk 20 hectare. Samen zijn de zonnecentrales jaarlijks goed voor een productie van 20 megawattuur aan elektriciteit.

bron: NOM, (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) 16/04/15