In het IJsselmeer zit toch water zat?

Het IJsselmeer is cruciaal voor onze watervoorziening, zeker in tijden van grote droogte. Zes vragen en antwoorden. Hoe bijzonder is het dat het zo droog is?Heel bijzonder, zegt woordvoerder Cora Kuiper van waterschap Hunze en Aa’s. „Het is nu al droger dan in 1976, de vorige heel droge zomer. Dit is uniek en extreem.” Rijkswaterstaat … Meer lezen

Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer

Natuur- en landschapsorganisaties zeer teleurgesteld Op 11 juli van dit jaar publiceerde de Raad van State haar uitspraak naar aanleiding van de bezwaarprocedure van een grote gelegenheidscoalitie tegen de komst van Windpark Fryslân: een plan voor 90 zeer grote Windturbines in het IJsselmeer bij Breezanddijk voor de Friese kust. De Raad van State oordeelde dat … Meer lezen

Natuurorganisaties maken bezwaar tegen zandwinning in IJsselmeer bij Oudemirdum

Zandondernemer ziet de zeehonden kolonies bij Oude Mirnum en op de Kreupel over het hoofd Acht natuurorganisaties hebben in een “zienswijze” bezwaar gemaakt tegen de plannen van Rijkswaterstaat om zandwinning toe te staan op het IJsselmeer voor de Friese kliffenkust bij Oudemirdum. Onder die organisaties bevinden zich It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de IJsselmeervereniging. … Meer lezen

Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied: laag water in de Waddenzee

Uit Zeepost 10 januari van Wouter van Dusseldorp uit Hoorn een bericht over de hoge waterstanden in het Markermeer. Dit als gevolg van de aanhoudende harde oosten wind. Deze situatie wordt vaak als argument gebruikt voor de noodzakelijke dijkversterking van de zeedijk tussen Hoorn en Amsterdam. De kritische bewoners van de dijkdorpen brengen daar vaak … Meer lezen

Wetenschappers en vissers zijn het eens:

er zit bijna geen vis meer in het IJsselmeer en Markermeer In een gezamenlijk rapport zijn zij het eens geworden over wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de sterke achteruitgang van het dierlijk leven in het IJsselmeergebied: Het komt door erg schoon water, een te kunstmatige afsluiting en onnatuurlijke inrichting van de meren. Te veel … Meer lezen

Beroep tegen Windpark Fryslân nog steeds kansrijk

Uitstel in de procedure door nagekomen planaanpassingen.Het gezamenlijke beroep tegen Windpark Friesland – het plan voor een groot windpark in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk – van een grote groep Natuur- en Landschapsorganisaties lijkt nog steeds kans te maken. Hoewel de inhoudelijk adviseurs van de Raad van State negatief hebben geadviseerd over de bezwaren van … Meer lezen

Paulus de Boer uit Urk, eigenaar van de UK 55

“Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer.” Verschillende beroepsvissers zijn de klaagzang over afnemende schubvisbestanden in het IJsselmeer zat. Cijfers van Wageningse onderzoekers deugen volgens hen niet. En de Nederlandse Vissersbond had niet zijn handtekening moeten zetten onder de brandbrief van de IJsselmeerprovincies aan staatssecretaris Van Dam.Paulus de … Meer lezen

Provincies roepen staatsecretaris van Dam op om de commerciële IJsselmeervisserij te beëindigen

“Koop de vissers van het IJsselmeer uit”Op 10 januari j.l. stuurden de provincies Friesland, Noord-Holland en Flevoland, samen met Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Vissersbond, Vogelbescherming en stichting het Blauwe Hart, een brandbrief aan staatssecretaris van Dam over de zeer slechte ontwikkeling van de visstand in het IJsselmeergebied. Die visstand is inmiddels dusdanig slecht dat de … Meer lezen