Alliantie Markermeerdijken: op volle kracht vooruit

De Alliantie Markermeerdijken laat er geen gras over groeien. Met zwaar materieel in zevenvoud wordt de dijkversterking aan de Waterlandse Zeedijk aangepakt. De loswal en de buitendijkse weg voor werkverkeer worden nu opgespoten. Het fietspad op de dijk vanaf het Kinselmeer tot Uitdam is inmiddels afgesloten met een stevig hek. Geen grassprietje ontkomt. Respecteer de … Lees meer

Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

De IJsselmeervereniging heeft op 10 juni ingesproken bij het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en daarbij ook aandacht gevraagd voor de zeldzame korstmossen die groeien op de Noorse steen en de basaltblokken. Volgens een recent artikel in NatureToday door Landelijke Mossen en Korstmossenwerkgroep (BLWG) is de aanwezigheid van deze soorten nooit onderzocht en … Lees meer

Uitdam in actie voor een groene dijk

Onder de titel “Uitdam huilt” demonstreerden de bewoners van Uitdam op 11 juni in Katwoude om het gesprek met het Hoogheemraadschap kracht bij te zetten. De Uitdammers zijn het niet eens met het plan van de Alliantie om de dijk bij het dorp aan de buitenzijde met onder andere een brede strook basalton te versterken. … Lees meer

Manifestatie ‘Redt de Hollandsche Zeilvloot’ in de pers

Hier een overzicht met enkele links naar nieuwsberichten over de manifestatie voor de Hollandsche Zeilvloot op 9 juni. Veel met prachtige beelden en vaak ook video. Overigens kan iedereen nog steeds de petitie hier ondertekenen. Meer reacties via Zeepost met dank aan Wouter van Dusseldorp NOS Journaal: Eigenaren van historische schepen vragen de overheid om … Lees meer

Teken de petitie voor de Bruine Vloot

Hollandsche Zeilvloot zoekt steun bij publiek met online petitie Nederland heeft de grootste, nog varende historische vloot ter wereld. De vloot, bestaande uit ruim 400 authentieke schepen, wordt in binnen- en buitenland geroemd om haar grote cultuurhistorische waarde. De schippers uit de vloot zijn online een petitie gestart in een poging de Hollandsche Zeilvloot te … Lees meer

De glorie van de dijk – vervolg

Afgelopen maand werd een begin gemaakt met de versterking van grote stukken van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn. Het Waterlandse gedeelte van deze dijk, tussen Durgerdam en Uitdam, een geliefd wandel- en fietspad voor Amsterdammers, zal voor enkele jaren worden afgesloten. Onder de kop “Markermeerdijk: Historische vergissing” plaatste de NRC de ingezonden brief van … Lees meer

De Bruine Vloot in tijden van corona

De ‘bruine vloot’ van Nederland wordt bedreigd. Want nu de schippers vanwege corona niets verdienen, kunnen de schepen hun historische certificaten verliezen. “Als de schipper failliet gaat, dan gaat het schip mee.” De ‘bruine vloot’, bestaande uit zo’n driehonderd tjalken, klippers en aken, verzorgt familie weekenden, bedrijfsuitjes en schoolkampen op de Nederlandse binnenwateren. Schippers in … Lees meer

Films over de natuur en het landschap van de Afsluitdijk en de buitendijkse waarden tussen Makkum en Workum

Al meer dan 40 jaar filmt en fotografeert Henry Spruyt een van de mooiste Nederlandse natuurgebieden tussen de Afsluitdijk en de buitendijkse Waarden tussen Makkum en Workum. Je treft er een bijna on-Nederlandse natuur met grote aantallen bijzondere vogels en andere dieren en planten. Henry Spruyt heeft er nu een drieluik van drie films (van … Lees meer

De glorie van de dijk

De IJsselmeervereniging en de in de Stichting Zuyderzeedijk verenigde bewoners- en actiegroepen zijn zeer teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. Goed, we hebben verloren. Het besluit tot deze draconische ingreep is op democratische wijze tot stand gekomen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat deze versterking een historische vergissing is. Over twee jaar … Lees meer

Versterking Markermeerdijk gaat ongewijzigd door

Op 22 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepen die de IJsselmeervereniging, de stichting Zuyderzeedijk en omwonenden hebben ingesteld tegen het plan voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn, een stuk van ruim 30 km. De beroepen waren onder andere ingesteld omdat de … Lees meer