Versterking Markermeerdijk gaat ongewijzigd door

Op 22 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepen die de IJsselmeervereniging, de stichting Zuyderzeedijk en omwonenden hebben ingesteld tegen het plan voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn, een stuk van ruim 30 km.

De beroepen waren onder andere ingesteld omdat de noodzaak werd betwijfeld en de wijze van versterking de monumentale cultuurhistorische dijk en de natuur te veel aantast.

De Raad van State heeft alle argumenten tegen deze dijkversterking naar de prullenbak verwezen en vindt dat de dijkversterking op de voorgestelde manier mag door gaan. Zo komt er in het Hoornse Hop een zandige oeverdijk voor de historische dijk te liggen en wordt op de rest van het traject de cultuurhistorische Markermeerdijk vrijwel overal aan de binnen- of buitenkant uitgebreid.

Warder – Ramon van Flymen, fotograaf voor het ANP

De IJsselmeervereniging is, met de stichting Zuyderzeedijk en omwonenden, zeer teleurgesteld door deze uitspraak, maar de mogelijkheden om dit tegen te houden of te veranderen zijn nu uitgeput. De dijkversterking, die al begonnen is, kan dus ongewijzigd door gaan. Naar verwachting zal dit in 2022 of 2023 worden afgerond.

Uitspraak Raad van State (488 kB .pdf)

Persbericht Raad van State (556 kB .pdf)

Reactie advocatenkantoor Habitat (128 kB .pdf)