Alliantie Markermeerdijken wil uitspraak Raad van State niet afwachten

‘Voorbereidende’ werkzaamheden bij Uitdam

De Raad van State heeft de termijn voor de uitspraak in de bodemprocedure over de dijkversterking van de Markermeerdijk voor de vierde keer met zes weken verlengd. Een uitspraak is nu 27 mei te verwachten. De Alliantie Markermeerdijken wil zich niet langer houden aan de gemaakte afspraken om zich te beperken tot voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking. Dit werd de participanten aan het collectief dat beroep ertegen ingediend heeft, waaronder de IJsselmeervereniging per brief dd. 19 maart medegedeeld door de landsadvocaat.

Moreel appèl op parlement en minister, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap tijdens coronacrisis

Het collectief van bewoners- en actiegroepen en de waterbouwkundigen hebben per brief met een moreel appèl aan onder andere de minister gereageerd op deze aankondigingen in een tijd van van beperkingen door de coronacrisis. Volgens de Alliantie is het noodzakelijk volgens schema met niet-omkeerbare werkzaamheden te beginnen omdat de dijkversterking anders niet voor 2021 klaar kan zijn met, zoals gewoonlijk, een beroep op de mantra van de waterveiligheid.

Vanaf 28 april wil de Alliantie gaan starten met de definitieve werkzaamheden bij het gemaal Westerkogge (module 2 en 3) en in de polder Zeevang tussen Warder en Edam (module 7). Er wordt begonnen met de aanleg van een transportbaan, die klaar moet zijn najaar 2020. De werkzaamheden bij Westerkogge zouden volgens het schema van de Alliantie voor september moeten zijn afgerond, omdat men in het stormseizoen niet zou mogen werken. Volgens waterbouwkundigen Matthijs Kok, Han Frijling en Frank Spaargaren is er echter geen reden tot haast en kan de uitspraak van de Raad van State rustig worden afgewacht. Het werk aan de dijkversterking kan ook in het stormseizoen worden gedaan.

‘Voorbereidende’ werkzaamheden bij Uitdam

Zij baseren zich daarbij op de regelgeving in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Doorwerken is volgens hen zonder meer acceptabel. Er is geen noodzaak om op korte termijn te beginnen met definitieve bouwwerkzaamheden die niet-omkeerbare gevolgen zullen hebben.

Waterlandse Zeedijk met loswal

Vanaf april gaat de Alliantie beginnen met het aanbrengen van de buitendijkse zandlagen langs de dijk tussen Warder en Edam en de Uitdammerdijk (module 7 en 15). In juli met de daarvoor “noodzakelijke aanvullende werkzaamheden” zoals het weghalen van de resterende historische steenbekleding van basalt en noordse stenen. “De weggehaalde steenbekleding zal wel worden opgeslagen zodat deze weer kan worden teruggeplaatst bij een eventuele negatieve uitspraak door de Raad van State”, schrijft bestuurder Veenman van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier in H2O Waternetwerk.

Het fietspad op de Waterlandse zeedijk tussen Durgerdam en Uitdam zal al per 6 mei voor twee jaar voor publiek worden afgesloten. Fietsers en wandelaars uit Amsterdam worden omgeleid via Ransdorp en Zuiderwoude.