Bouw Windpark Fryslân gestart

Windpark Fryslân: uit de deze week openbaar geworden uitvoeringsplannen blijkt, dat ze 24/7 willen heien voor de funderingen en dat de aanvoerlijnen veel langer zijn (‘werkeiland’ wordt niet gebruikt). De IJsselmeervereniging heeft daar – eerst pro forma – bezwaar tegen gemaakt en een handhavingsverzoek ingediend, omdat dit in strijd is met de passende beoordeling en de natuurvergunning.

Het heien van de funderingspalen is begonnen. Foto: Consortium Zuiderzeewind

89 funderingspalen voor windpark Fryslan worden in de IJsselmeerbodem geheid. Ondanks ons gedegen contra expertise rapport over de effecten voor de vogels en de natuur hebben de natuurorganisaties dat niet tegen kunnen houden. Gelukkig zijn er hier geen Bruinvissen, die op zee zeer te lijden hebben van het geluid – zij leven op hun subtiele gehoor.


Zeepost.info – 8 september 2020 – Wouter van Dusseldorp

Windpark IJsselmeer krijgt vorm

Sinds maandag 7 september drijven bouwlieden funderingspalen de bodem van het IJsselmeer in, 89 in getal. Het zijn stalen joekels met een lengte van gemiddeld 40 meter en een diameter van 4,5 meter.

De 55 mannen en 5 vrouwen werken in ploegendiensten, twaalf uur op, twaalf uur af. Het schema schrijft per 24 uur twee geheide palen voor. Als de werkuren er op zitten, brengt een taxischip de off-shorespecialisten terug naar hun tijdelijke thuis, hotelschip Bellini. Dat ligt aan afgemeerd aan de Noord-Hollandse kust, in de haven Oude Zeug.

Wie zin heeft om te sporten, duikt de fitnesszaal in. Maar even een patatje halen in Wieringerwerf is niet de bedoeling. Om het risico op besmetting uit te sluiten, blijft iedereen verplicht in de coronabubbel. Om de drie weken wisselen de ploegen elkaar af, opnieuw na bespateling in neus en mond.
De bedrijvigheid op het IJsselmeer trekt op de Afsluitdijk steeds meer bekijks . ,,Tot dusver was het werk vrij onzichtbaar. Er zijn hoofdstroomkabels gelegd en er is gebouwd aan het transformatorhuis. Maar nu de funderingspalen geslagen worden, valt er meer te zien’’, zegt woordvoerder Karin Dooren van Windpark Fryslân. Om de kijkers te gerieven, komt er binnenkort een uitkijkpunt bij Breezanddijk. ,,We denken aan een verrekijker en een paar bankjes.’’

Fundering
Als alle funderingspalen in januari 2021 op hun plek staan, op een afstand van 600 meter van elkaar, neemt ook op het water de drukte toe. Op het hoogtepunt zullen er 350 mensen tegelijk in touw zijn. Onder meer met de opbouw van de windturbines.
Omdat het IJsselmeer redelijk ondiep is en de sluizen niet breed genoeg voor het materieel dat normaal gesproken wordt gebruikt, bouwde Van Oord een werkplatform dat zo groot is als een half voetbalveld. Op het platform staat een grote kraan, waarmee de funderingen worden geïnstalleerd. Ook de turbines worden uiteindelijk met behulp van dit platform geïnstalleerd.

Lees het gehele artikel op de bron: Leeuwarder Courant en Súdwest-Fryslân