Verdere vereilandisering van het IJsselmeer

Plannen Wieringerhoek in de inspraak

De IJsselmeervereniging is tegen verdere vereilandisering van het IJsselmeer. Wij staan voor een open gebied dat ruimte geeft aan alle gebruikers van dieren tot mensen. Het aanleggen van eilanden in het IJsselmeer is blijkbaar na de aanleg van de Marker Wadden aanstekelijk voor meerdere partijen. Wij zijn huiverig voor het meer en meer aanleggen van eilanden, omdat dat het juiste gebruik van het IJsselmeer te veel beperkt en het wateroppervlakte dat zo waardevol is inperkt.


Rijkswaterstaat komt met schetsplan voor moeraseilandjes voor kust Andijk

Zeepost.info – 23 juni 2020 – Wouter van Dusseldorp

Rijkswaterstaat wil met de provincie, gemeenten en het hoogheemraadschap veel geld uitgeven voor nieuwe milieuplannen in het IJsselmeer. De eerste schetsen gaan zelfs uit van één nieuw groot natuureiland, of een archipel in het open water tussen de Noord-Hollandse en Friese kust.

De plannen worden onder het project Wieringerhoek uitgewerkt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich achter de uitgangspunten geschaard. De opzet is dat het IJsselmeer aan de Noord-Hollandse kant zich veel meer naar de behoefte van natuur en milieu voegt. Dat betekent om te beginnen dat er een betere leefplek komt voor vissen en vogels.

Wingebied drinkwater
Het gaat om een gebied van ruwweg 180.000 hectare water, waarvan Rijkswaterstaat vindt dat tien procent permanent moet worden ingericht voor de natuur. Tegelijkertijd is het IJsselmeer ook een van de belangrijkste wingebieden voor drinkwater. Zeker voor West-Friesland gaat dat op, aangezien bij Andijk het drinkwaterbedrijf van PWN het zoete water betrekt.
Er zijn intussen vier plannen nader uitgewerkt, die nu ook voor inspraak ter inzage liggen. De eerste variant is een grotere natuurontwikkeling langs de dijken van de Wieringermeer en die van West-Friesland tot Enkhuizen. Een ander plan voorziet in een brede natuurontwikkeling aan weerskanten van de ‘Noordhollandse’ kant van de Afsluitdijk.

’Grote Kreupel’
Voor de kust bij West-Friesland zijn er tenslotte twee ingrijpende voorstellen uitgewerkt. De eerste is de ‘Grote Kreupel’, en bestaat uit een fors kunstmatig eiland tussen de vuurtoren de Ven bij Andijk en de kust van Medemblik. (Zie openings-afbeelding) ,,Het is dicht voor de kust waar veel vaarbewegingen zijn”, staat er in de nota. ,,Het is daarom niet alleen bereikbaar maar ook uitnodigend om er vanuit Medemblik, Andijk of Enkhuizen heen te varen. De Kreupel heeft een passantenhaven die bereikbaar blijft en van grotere betekenis kan worden voor ecotoerisme, zoals dat zich ook ontwikkelt op de Marker Wadden.”

IJsselmeerarchipel
De andere heeft als naam ‘IJsselmeer Archipel’ en voorziet in de aanleg van tientallen kunstmatige eilandjes in het ruimere water ten noorden van Andijk en Wervershoof. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld als een moeras voor flora en fauna. ,,Uitgangspunt is om de kust zoveel mogelijk vrij te houden van maatregelen die het gebruik van het vaargebied beperken”, aldus de plannenmakers.

xx

Vanuit de watersport sector wordt met ontzetting en verbazing op de laatste twee alternatieven gereageerd.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD