Vogelzeilexcursies naar vogeleiland de Kreupel 2015

De komende maanden organiseert FOGOL een aantal vogelexcursies naar vogeleiland de Kreupel. De Kreupel is een indrukwekkend vogelgebied en alleen per boot bereikbaar. Elke maand is weer anders en daarom heeft elke excursie een ander thema, met een interessante lezing aan boord: 17 mei – 11:00u De zwartkopmeeuw als Mediterrane aanwinst op de KreupelSinds een … Meer lezen Vogelzeilexcursies naar vogeleiland de Kreupel 2015

Forteiland Pampus opent expositie ‘tentoonStelling’

Met openlucht foto-expositie is de Stelling van Amsterdam in een uurtje te bezoeken. Meer dan veertig foto’s vanuit de lucht tonen de gehele Stelling van Amsterdam vanuit een bijzonder perspectief. Toen de Stelling werd ontworpen en gebouwd werd het verdedigingswerk strategisch verborgen in het landschap. Dankzij de ‘tentoonStelling’ op Pampus kan de bezoeker nu de … Meer lezen Forteiland Pampus opent expositie ‘tentoonStelling’

Noord-Hollandse gemeenten en provincie investeren in het maaien van waterplanten

De provincie Noord-Holland en een aantal gemeenten langs de Markermeerkust van Hoorn tot aan Waterland trekken samen 40.000 euro uit om het komende vaarseizoen waterplanten te maaien. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water, maar de recreatievaart heeft hier last van. Daarom start deze zomer een pilot om ervaring op te doen met het maaien … Meer lezen Noord-Hollandse gemeenten en provincie investeren in het maaien van waterplanten

Natuurproject Marker Wadden in strijd met staatssteunrecht

De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (“VGG”) heeft het ministerie van infrastructuur en milieu en het ministerie van Economische Zaken op 7 april 2015 gesommeerd om de (financiële) steun voor het project de Marker Wadden, dat samen met de Vereniging Natuurmonumenten wordt uitgevoerd, te staken. Achtergrond van deze sommatie is dat de VGG, die zich inzet voor … Meer lezen Natuurproject Marker Wadden in strijd met staatssteunrecht

“Droge voeten én een mooi uitzicht”

In het Financieel Dagblad van 24 maart schrijft Ilse Zeemeijer dat de actievoerende bewoners van Noord Holland wel zullen moeten kiezen voor droge voeten in plaats van het mooie uitzicht waarvan ze nu genieten bij de Zuiderzeedijk tussen Hoorn en Amsterdam. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereid de dijkversterking voor omdat de Zuiderzeedijk niet meer voldoet … Meer lezen “Droge voeten én een mooi uitzicht”

Zuiderzeecruise i.s.m. de IJsselmeervereniging

“Hoewel er in Europa waarschijnlijk geen enkele reis bestaat die, uit wijsgerig en etnografisch oogpunt, van groter belang is dan een rondvaart rond de Zuiderzee, wordt deze toch slechts zelden ondernomen.” Het is de openingszin van de Franse cultuurhistoricus Henry Havard die in 1873 in een gehuurde tjalk een tocht maakte langs de Zuiderzeesteden. Hij … Meer lezen Zuiderzeecruise i.s.m. de IJsselmeervereniging