45 jaar IJsselmeervereniging

Op zaterdag 4 november 2017 viert de IJsselmeervereniging haar 45 jarig bestaan in het Zuiderzeemuseum, met een blik op de betekenis en toekomst van het IJsselmeergebied in een mini-symposium met scholieren en studenten in de hoofdrol: “In the mirror of the lake”. Daarnaast presenteren we ons jubileum-jaarboek met veel actualiteit en historie van het IJsselmeergebied, … Meer lezen

Ada Oosterman-de Gans is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau

Zij ontvangt deze onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten in de afgelopen decennia voor meerdere organisaties in Edam. Secretaris Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer Vrijwilliger bij de VVV Edam Secretariaat Stichting Kaasmarkten Edam Vrijwilliger Kerkgemeente Edam t.b.v. oprichting Stichting Kerkelijke Monumenten Edam Gastvrouw Edams museum Communicatie en PR Stichting Pianowandeling Edam Al deze organisaties roemen … Meer lezen

Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Udo Vroom overleden

Op 28 februari j.l., op 83 jarige leeftijd overleed Udo Vroom in het Rosa Spierhuis in Laren. Naast zijn vele activiteiten in zijn drukke werkzame leven was hij ook enige tijd bestuurslid van de IJsselmeervereniging. Vooral zijn grote netwerk en flamboyante persoonlijkheid waren van grote betekenis voor onze vereniging. Hij was anderzijds een heel aardige … Meer lezen

IJsselmeervereniging kiest voor nieuwe samenwerking in het IJsselmeergebied

Opheffing oude stichting als achterhaald juridisch keurslijf Tijdens haar ledenvergadering van 28 januari j.l. koos de IJsselmeervereniging met algemene stemmen voor beëindiging van haar deelname aan stichting Het Blauwe Hart. Dit samenwerkingsverband dat door de huidige deelnemers in toenemende mate als een achterhaald juridisch keurslijf wordt gezien, moet plaats maken voor een meer eigentijds losser … Meer lezen

Impressie Algemene Leden Vergadering 2017

In het gezellige Mirror Paviljoen te Monnickendam kwamen leden uit diverse provincies en was het, ondanks enkele afmeldingen, een gemêleerde vertegenwoordiging. Voorzitter Jos Teeuwissen opende de vergadering die eerder in het jaar werd gehouden gezien de ontwikkelingen t.a.v. Stichting Het Blauwe Hart, maar daar later meer over. Het vaststellen van het verslag van de ALV … Meer lezen

UITNODIGING: Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2017

Het bestuur nodigt u uit voor deAlgemene Ledenvergadering 2017zaterdag 28 januari 2017Aanvang: 13.00 tot 16.30 uur We heten u van harte welkom in hetMirror PaviljoenHemmeland Waterlandse Zeedijk 11141 LC Monnickendam Op de agenda staan o.a. IJsselmeervereniging uit stichting het Blauwe Hart, wat nu? Jaarrekening en jaarverslag Jaarplan en begroting 2017 Plannen voor de jubileum 45 … Meer lezen

Afscheid Jan Baron

Op 6 mei 2016, bijna 81 jaar oud, overleed Jan Baron: langdurig lid, bestuurslid en activist van de IJsselmeervereniging. Tijdens de afscheidsdienst herdacht de voorzitter van de IJsselmeervereniging, Jos Teeuwisse, hem met de volgende woorden: Afscheid Jan Baron Ik wil graag beginnen met een gedicht van Margreet Kolkman dat ik vond in het boek dat … Meer lezen

Jan Baron overleden

Op 6 mei j.l. is Jan Baron op bijna 81 jarige leeftijd overleden. Jan was langdurig lid en actief bestuurder van de IJsselmeervereniging, vroeger de VBIJ. Hij zorgde voor bestuurlijke continuïteit toen die voor het voortbestaan van de IJsselmeervereniging heel noodzakelijk was. Zijn laatste project betrof zijn plan voor een open Houtribdijk dat hij als … Meer lezen

Zuiderzeecruise 2016 i.s.m. de IJsselmeervereniging

Datum: 1 t/m 5 augustus 2016Vertrek: Enkhuizen haven In de voetsporen van Henry Havard De Zuiderzeecruise is inmiddels een echte klassieker. In samenwerking met de IJsselmeervereniging volgen we de Franse cultuurhistoricus Henry Havard die ongeveer 150 jaar geleden deze tocht maakte. De overeenkomsten zijn vaak verrassend. In 2016 wordt vooral het zuidelijke deel van de … Meer lezen

Impressie Algemene Ledenvergadering 2016

Dit jaar werd de vergadering van de vereniging gehouden op zaterdag 12 maart j.l. in het fraai gelegen Mirror Paviljoen aan de Waterlandse Zeedijk in Monnickendam. Met uitzicht op de zonovergoten Gouwzee en het eiland Marken kwam een behoorlijk aantal leden om het reilen en zeilen van de vereniging te bespreken. Op de agenda stond … Meer lezen