Geen zandwinfabriek in het IJsselmeer !

Gemeente De Fryske Marren weigert terecht een bestemmingsplan vast te stellen voor de zandwinning van Smals in het IJsselmeer

Door deze uitspraak van de Raad van State is de zandwinning door Smals in het IJsselmeer meteen industrie-eiland definitief van de baan.

De Raad van State heeft op woensdag 23 december 2020 uitspraak gedaan in de zaak die de zandwinner Smals had ingesteld tegen de gemeenteraad van De Fryske Marren, omdat de gemeente in februari 2019 geweigerd heeft om een bestemmingsplan vast te stellen die het mogelijk zou moeten maken voor Smals om zand te winnen in het IJsselmeer en daarvoor een eiland met een zandverwerkingsfabriek aan te leggen. De Raad van State oordeelt, dat de gemeenteraad terecht geweigerd heeft om dat plan vast te stellen.

Smals voerde onder andere aan, dat de weigering een gevolg was van een politiek spel voorafgaand aan de Staten verkiezingen in 2019. Daar is volgende de Raad van State niets van gebleken. De gemeenteraad heeft op inhoudelijke argumenten geoordeeld dat de zandwinning daar ongewenst is. Dat voor de gemeenteraad de aantasting van de natuur en het landschap door de zandwinning de doorslag heeft gegeven vindt de Raad van State terecht. Immers, er zou een industrie-eiland ontstaan midden in een Natura 2000-gebied met negatieve gevolgen voor beschermde soorten en in een natuurlijke en open omgeving.

Ook de belangen van Smals na een zeer langdurig proces samen met de gemeente hoeven voor de raad niet de doorslag te geven.

Meer informatie:

Uitspraak Raad van State

Artikel in Leeuwarder Courant