Enkhuizerzand: zitting Raad van State op 30 november 2020

De IJsselmeervereniging blijft bezwaren houden tegen het nieuwe bijgestelde plan van de gemeente Enkhuizen en zal het beroep bij de Raad van State doorzetten. De belangrijkste redenen zijn het villapark, dat weliswaar van 200 naar 160 woningen gaat, maar nog steeds een forse bouwhoogte mogelijk maakt en de omgeving van de historische en beschermde Westfriese Omringdijk te veel aantast.

Bestemmingsplan Enkhuizerzand

De gemeente Enkhuizen heeft voor het buitendijkse gebied dat bekend is als het Enkhuizerzand in oktober 2019 een bestemmingsplan vastgesteld met daarin een verplaatsing van de camping met 200 stacaravans of chalets en een villapark met 200 vakantiewoningen. Daarop heeft de provincie Noord-Holland een aanwijzing gegeven, waardoor het villapark “verdween”.

Tegen dit plan heeft de IJsselmeervereniging, samen met verontruste bewoners van Enkhuizen beroep ingesteld bij de Raad van State. Ook het Zuiderzeemuseum en de bond Heemschut hebben beroep ingesteld, omdat het plan te dicht op het Zuiderzeemuseum komt en de zichtlijnen belemmerd. Inmiddels heeft de gemeente Enkhuizen eind september 2020 het oude plan ingetrokken en een nieuw plan vastgesteld. In dat nieuwe plan zijn de bezwaren van het Zuiderzeemuseum ondervangen.

De IJsselmeervereniging blijft bezwaren houden tegen dit plan en zal het beroep bij de Raad van State doorzetten. De belangrijkste redenen zijn het villapark, dat weliswaar van 200 naar 160 woningen gaat, maar nog steeds een forse bouwhoogte mogelijk maakt en de omgeving van de historische en beschermde Westfriese Omringdijk te veel aantast. De provincie Noord-Holland heeft deze dijk als monument aangewezen. Voor de camping geldt hetzelfde. De bebouwing van de camping is tot veel te dicht op die dijk mogelijk.
Omdat het beroep wordt doorgezet zal de Raad van State dit behandelen op een zitting op 30 november 2020.

Inmiddels heeft een GroenLinks lid van Provinciale Staten van Noord-Holland vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, omdat ook GroenLinks zich zorgen maakt over de aantasting van de Westfriese Omringdijk door dit plan

De vragen aan GS van de provincie Noord Holland staan opgenomen in het weekbericht van week 32. Beantwoording over 2 á 3 weken.

Zie weekberichten provincie Noord Holland

Bijlagen:
Enkhuizen en het IJsselmeer. Bestemmingsplan
Ingekomen schriftelijke vragen nr. 109-2020 van mw. Van Wijnen (GroenLinks)