Zitting over Zandwinning in het IJsselmeer

De zitting van de Raad van State over de zandwinning zal op 5 november 11.00 uur op de RvS website te zien zijn. De IJsselmeervereniging, de omwonenden en andere natuurorganisaties hebben zich aangemeld om als zogenaamde derde-belanghebbenden aan de procedure van zandwinner Smals mee te mogen doen. Daardoor kunnen zij op die zitting ook het woord voeren in de verdediging van het raadsbesluit om daar ter plaatse in het IJsselmeer geen zandwinning toe te staan.

Even ter herinnering: Een grote zandwinner, Smals, wilde zand winnen in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland en daarbij een eiland inrichten om het zand te sorteren, voordat het naar de afnemers gaat.
De gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren, waar dat stuk IJsselmeer in ligt, heeft daar begin 2019 een stokje voor gestoken en besloten om het voorstel van burgemeester en wethouders om daarvoor een bestemmingsplan vast te stellen niet over te nemen.

De zandwinner Smals is daarop naar de Raad van State gelopen en wil via die weg bereiken, dat de gemeente alsnog gedwongen wordt om mee te werken aan dat bestemmingsplan. Belangrijkste argument van Smals tegen het afwijzen van het plan door de gemeenteraad: we hebben al zo lang met de gemeente – lees het college van burgemeester en wethouders – overleg over dit plan. Het beroep van Smals tegen dit raadsbesluit zal worden behandeld op een zitting bij de Raad van State op 5 november 2020.

Omdat de IJsselmeervereniging en andere natuurorganisaties, zoals It Fryske Gea en Natuurmonumenten, en ook omwonenden vinden, dat Smals geen gelijk mag krijgen hebben zij zich aangemeld om als zogenaamde derde-belanghebbenden aan die procedure mee te mogen doen. Daardoor kunnen zij op die zitting ook het woord voeren en zo de gemeente ondersteunen in de verdediging van het raadsbesluit om daar in het IJsselmeer geen zandwinning toe te staan.

De Raad van State plaatst een aankondiging op hun website op maandag 2 november 2020. Op donderdag 5 november om 10.00 uur zal de link op de website worden geplaatst (www.raadvanstate.nl). Vanaf 10.45 uur is er beeld en vanaf 11.00 uur begint de zitting.