Botterwerf Volendam

De gemeente Edam-Volendam wil de botterwerf moderniseren gecombineerd met een werkgelegenheidsproject. Daarvoor is een bestemmingsplan opgesteld, bekend onder de naam Slobbeland 15, het adres van de botterwerf. De IJsselmeervereniging heeft op het ontwerpbestemmingsplan deze zomer een zienswijze ingediend.

Het project kent twee hoofddoelstellingen:

  • Het onderhoud aan de botters en daarmee het zichtbaar en levendig maken van een belangrijk element van de historie van Volendam.
  • Het bieden van dagbesteding/werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Edam-Volendam streeft er hiermee naar om het toeristisch product Volendam te verbreden en te versterken. Tevens kan de huisvesting van het botterproject een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het Slobbeland.

Meer info:
Het Botter+ project aan het Slobbeland 13-15


In de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan van de IJsselmeervereniging allereerst de complimenten voor de gemeente dat ze de botterwerf willen behouden en verbeteren. Maar ook twee kritische kanttekeningen. Waarom een botterwerf met alleen werken aan die botters binnen in het gebouw, terwijl botters en kwakken traditioneel in de buitenlucht op een helling worden gebouwd en onderhouden? En ten tweede: het gebouw voor die werf wordt een stuk hoger (10 m) dan de bebouwing van de omliggende panden (7 m). Is dat wel nodig? Dit laatste heeft in de raadsvergadering op 22 oktober 2020 van de gemeente Edam-Volendam geleid tot een amendement van de oppositie van GroenLinks, VD80 en de PvdA, om de bouwhoogte te beperken.

Echter, na een toelichting van de kant van het college van burgemeester en wethouders werd dit amendement schielijk weer ingetrokken waarna de gemeenteraad unaniem instemde met dit bestemmingsplan. Gemeente Edam-Volendam is van plan een bodemsanering uit te voeren op de locatie Slobbeland 15 te Volendam in gemeente Edam-Volendam. Dit is gemeld bij Omgevingsdienst IJmond.

Meer info:
Ontwerpbestemmingsplan Slobbeland 15
Wet bodembescherming Slobbeland 15 te Volendam

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 9 oktober tot 21 november 2020 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.