Markermeerdijk: historische steenbekleding kan teruggezet

De Markermeerdijk is een provinciaal monument. Een kronkelige smalle dijk langs het Marker- en IJmeer, met veel historische steen/bekleding van basalt en noordse steen. De Stichting Zuyderzeedijk die verschillende bewonersorganisaties vertegenwoordigt pleitte op 12 maart *) in de gemeenteraad van de gemeente Waterland ook voor het behoud van de cultuurhistorische steenbekleding. Terugplaatsen is mogelijk volgens de steenzetters.

Schatkamer op de grens van water en land

In het kader van de dijkversterking wil de Alliantie, een samenwerkingsverband tussen het Hoogheemraadschap en private partijen, die historische steenbekleding vervangen door beton “waar geen grassprietje meer door mag groeien” aldus een woordvoerder van de Alliantie.

Daar verzet de IJsselmeervereniging zich tegen vanwege de natuurwaarden van die historische steenbekleding (zie ook het bericht van Soemini Kasanmoentalib) maar ook vanwege de cultuurhistorische waarden. De dijk is niets voor niets een monument. **)

“Basalt terugbrengen op het buitentalud van de dijk kan niet, om arbotechnische redenen”, zei een woordvoerder van de Alliantie tijdens een presentatie op een inloopbijeenkomst.

Wij legden dat voor aan alle Nederlandse steenzetbedrijven. “Onzin”, zeiden ze. “Basaltzuilen van 30 tot 40 cm kunnen we gewoon handmatig zetten. Dit geldt ook voor de andere argumenten waar de Alliantie vervolgens mee kwam. De steenzetbedrijven zouden niet genoeg mensen hebben voor dit werk. Het volgende argument was dat het twee jaar zou duren. Ook die argumenten kloppen niet volgens de steenzetbedrijven. “Wel als ik het in mijn eentje moet doen” wat het antwoord van één van hen op het laatste argument.

Volgens de monumentenverordening mag het monument wel worden aangetast als de waterveiligheid dit vereist. Dat snappen wij. Ook wij willen een veilige dijk. Maar dat er tientallen jaren geen onderhoud is gepleegd aan de dijkbekleding en dat daardoor ernstig achterstallig onderhoud is ontstaan, mag volgens ons geen argument zijn om die historische steenbekleding dan maar te vervangen door beton.

Donderdag 12 maart kwam de projectdirecteur plotseling uit het niets met een vierde argument: basalt zou niet waterveilig zijn. Eén van de ingenieurs zei destijds dat basalt zo geschikt is als steenbekleding door de open structuur; het zou een ideale golfbreker zijn. Ondertussen werkt men in Den Oever, in Amsterdam en zelfs in Zeeland ***) ook nu nog met basalt. Concludeert u met ons dat de Alliantie de historische steenbekleding gewoon niet wil en dat men geen boodschap heeft aan de natuurwaarden, noch aan de cultuurhistorische waarden van dat basalt en die noordse stenen?

Joke van der Meer
Stichting Zuyderzeedijk

*)
Voorbereidende raadsvergadering gemeente Waterland
Company Webcast – Welkom bij de raadsvergadering

**)
Schatkamer op de grens van land en water

***)
Pleidooi voor behoud cultuurhistorische en ecologische waarden Oosterschelde-kust
Basaltblokken in kleurrijk grijs

Inspreekteksten:
Joke van der Meer
Rineke Neppelenbroek