Oordeel rechter over werkzaamheden Markermeerdijk wéér uitgesteld

De Raad van State heeft haar uitspraak over de dijkversterking van de Markermeerdijk, waartegen de IJsselmeervereniging en de Stichting Zuyderzeedijk samen met een aantal bewoners in beroep zijn gegaan, nogmaals uitgesteld. Filosoof en historicus Fons Elders ging als individueel persoon in beroep en schreef een bijtend manifest voor het behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed: wij moeten vertrouwen op de rechtsstaat.

Zeilboot op IJsselmeer ter hoogte van Uitdam, Marken. Foto Siebe Swart

3 maart 2020, Redactie NH Dagblad

Voor de derde keer heeft de rechter de uitspraak uitgesteld over de bezwaren van burgers tegen de manier waarop dijk wordt opgeknapt. De Markermeerdijk loopt van Hoorn tot Durgerdam en is een paar jaar geleden afgekeurd. Sindsdien wordt er volop ruzie gemaakt over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Bewoners verenigd in de Stichting Zuyderzeedijk voelen zich niet gehoord.

Ron Versteeg

“Het feit dat de Raad van State het oordeel over onze bezwaren voor de derde keer heeft uitgesteld geeft wel aan dat wij een punt hebben”, zegt Joke van der Meer. Joke woont in Uitdam en strijdt al jaren tegen de manier waarop er aan haar geliefde dijk gewerkt wordt. Haar grootste bezwaar is dat er niet geluisterd wordt naar de burgers die aan de dijk wonen.

Nieuw plan

“Natuurlijk willen wij ook een veilige dijk”, zegt Joke. “Maar het plan zoals dat er nu ligt gaat voorbij aan de cultuurhistorische waarde van de dijk.” Bewoners zouden het liefst zien dat het gras en de basaltblokken behouden blijven.

Volgens Rijkswaterstaat is het noodzakelijk die te vervangen door een strook beton. De Stichting Zuyderzeedijk wil dat er een nieuw plan komt met meer aandacht voor de wensen van bewoners.

Het artikel in NH Dagblad

Voorbereidingen voor de dijkversterking bij Uitdam

Het Proces

De zes weken uitstel zijn een hoopvol teken aan de wand, schrijft Fons Elders, auteur van “Het proces. Omwegen van de macht”. Meer informatie ZUYDERZEEDIJK ALLIANTIE