Geen nieuwe windparken in het IJsselmeergebied

Het standpunt van de IJsselmeervereniging over de energietransitie is in de pers gekomen. In het jaarverslag zet het bestuur in op het voorkomen van nieuwe windparken in het IJsselmeergebied en op het voorkomen van zonneparken in het open water. Daarbij maakt het niet uit of die parken op het water of op eilanden komen. Het bestuur is van mening, dat de zonzijde van de dijken in het IJsselmeergebied wel geschikt zijn voor zonnepanelen. Dit standpunt zal op de algemene ledenvergadering van 28 maart in Lemmer besproken worden. Hieronder het artikel zoals dat op 26 februari in De Zeepost is verschenen. Met dank aan Wouter Dusseldorp.

Het IJsselmeergebied moet ontzien worden bij de bouw van grote zonneparken. Dat vindt de IJsselmeervereniging. Alleen op de zonzijde van dijken rondom het meer mogen panelen komen, zo schrijft de vereniging in het jaarplan 2020. Ook qua windenergie in het gebied is ‘de grens bereikt’.

Vanwege de energietransitie van fossiele naar duurzame bronnen wordt ook naar het IJsselmeergebied gekeken voor de opwekking van groene energie. D66 brak vorig jaar nog een lans voor grootschalige zonneparken in het meer, wat leidde tot onrust. Grote gebieden met zonnepanelen in het IJsselmeer zijn de vereniging ‘een doorn in het oog’ en het tegengaan hiervan is een speerpunt voor dit jaar.

Kleinschalige experimenten met zonnepanelen, zoals die waarvoor bij de Afsluitdijk plannen zijn, mogen wat de vereniging betreft alleen na toetsing aan de Natura-2000-regels. Ook moeten die experimenten zorgvuldig gemonitord worden wat betreft de effecten op de natuur en waterkwaliteit.

Jaarplan
Het jaarplan wordt besproken op 28 maart, als de vereniging in Lemmer vergadert. Daarbij wordt ook gesproken over de gevolgen van de energietransitie op het meer. Het gaat daarbij onder meer over de Regionale Energiestrategieën (RES) die momenteel worden opgesteld in de provincies die aan het IJsselmeer liggen.

Uit onderzoek bleek vorig jaar dat de vereniging beter niet kan proberen om van het IJsselmeergebied een Nationaal Park te maken, maar dat aansluiting gezocht moet worden met Nationaal Park Nieuw Land in de Flevopolder. Dit jaar wordt onderzocht in hoeverre dat mogelijk is.

Lees het gehele artikel op de bron: FD