Lange termijn visie voor 2120 door Wageningse wetenschappers

In de lange termijnvisie voor 2120 worden vooroevers en natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied genoemd als oplossing voor de klimaatproblemen waar Nederland mee geconfronteerd zal worden. De zeventien wetenschappers van de Wageningse Universiteit hebben gekozen voor natuurlijke oplossingen en niet voor eventuele toekomstige technologische innovaties. Zij keken ook verder in de toekomst dan bijvoorbeeld Panorama 2050 dat vorig jaar door het College van Rijksadviseurs werd gepresenteerd. De IJsselmeervereniging hecht er groot belang aan deze onderbouwde visie serieus te bespreken voor haar eigen, te ontwikkelen toekomstvisie.

Nederland is in 2120 schoon en groen, ook het IJsselmeer

Zeepost – 2 januari 2020 Wouter van Dusseldorp

In het Nederland van 2120 hebben we twee keer zoveel bossen en tweederde minder vee. En groeit de stedelijke bevolking vooral in het oosten en het zuiden van het land, minder in de Randstad. Dat wil zeggen: als de toekomstvisie van een groep wetenschappers van Wageningen Universiteit & Research (WUR) uitkomt. Zeventien onderzoekers uit verschillende disciplines hebben een kaart gemaakt van hoe Nederland er in 2120 uit zou kunnen zien.

Daar was behoefte aan, zegt Tim van Hattum, programmaleider klimaat. ‘De politiek houdt zich vooral bezig met kortetermijnoplossingen, zoals nu weer in de stikstofcrisis. Wij vonden dat het nodig was een visie te ontwikkelen voor de lange termijn met een nieuw verhaal voor Nederland.’

De kaart van Nederland over honderd jaar kleurt opvallend groen; er is geen plaats ingeruimd voor kerncentrales, agroparken of varkensflats. Dat komt doordat de onderzoekers hebben gezocht naar natuurlijke oplossingen voor de problemen waarmee Nederland wordt geconfronteerd: de klimaatopwarming, de stijging van de zeespiegel, de afbraak van biodiversiteit.

IJsselmeer
In de toekomstvisie is ook het IJsselmeer opgenomen. Het IJsselmeer behoudt zijn functie als zoetwatervoorraad voor drinkwater en de landbouw. Door het aanleggen van ‘vooroevers’, langgerekte eilanden langs de kust, worden de dijken beschermd en krijgt het IJsselmeer twee peilstanden: een vast peil voor de scheepvaart langs de randen en een dynamisch peil in het midden. Dat is goed voor de natuurontwikkeling.

Lees het gehele artikel op de bron: Volkskrant

In een eerder onderzoek van de Volkskrant werden zo’n 250 voorspellingen voor 2020 bekeken. Daarvan kwam slechts 20 % uit. En gelukkig is 2120 nog heel ver weg. Maar de afbeelding laat toch wel zien hoe men denkt om het IJsselmeer en Markermeer in te zetten voor een meer diverse natuur.