Plan voor industriehaven bij Urk vernietigd

Met een uitspraak van woensdag 11 december 2019, heeft de Raad van State het plan voor een industriehaven bij Urk (officieel: het provinciale inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, MSNF) vernietigd. De IJsselmeervereniging was tegen dit plan van de provincie Flevoland al begin 2018 in beroep gegaan bij de Raad van State.

De belangrijkste reden voor de vernietiging is de uitstoot van stikstof door dit plan en de depositie daarvan op nabijgelegen natuurgebieden, zoals De Wieden/Weerribben. Met verwijzing naar de bekende uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over de PAS (programmatische aanpak stikstof) concludeerden de staatsraden, dat het stikstofonderzoek van de provincie onvoldoende garandeerde dat er geen significante effecten kunnen zijn op de natuurgebieden, onder meer omdat bij het stikstofonderzoek gerekend was met onzekere daling van de stikstofdepositie in de toekomst.
De provincie had in het plan evenmin goed vastgelegd, dat er niet meer dan 10 hectare water van het IJsselmeer mag worden gedempt.

De Raad van State vindt wel, dat het onderzoek naar de andere gevolgen voor de natuur voldoende was en dat de provincie het landschap van het IJsselmeer, zoals het zicht op Urk, met de bijna 40 m hoge bebouwing mag aantasten omdat de haven economisch van groot belang is voor de provincie.

Landelijk is het probleem met de te grote hoeveelheid stikstofdepositie op de natuur nog lang niet opgelost. Pas als die problematiek rond de stikstofdepositie is opgelost zou de provincie – als ze dat nog wil – nieuwe plannen kunnen maken voor deze haven. Die haven zal dan, vanwege het hiervoor genoemde maximum van 10 hectare, in ieder geval kleiner moeten worden. De IJsselmeervereniging wacht af wat de provincie Flevoland zal gaan doen.