De Trekvogel: monument van menselijk pionieren

Heemschut wil voorkomen dat het gebouw De Trekvogel op de Blocq van Kuffeler wordt gesloopt om plaats te maken voor iets nieuws. De Trekvogel fungeerde vroeger als kantine voor de landontginners, die de Flevopolder bouwrijp maakten in de jaren 60 en 70. De IJsselmeervereniging steunt het streven de locatie te behouden als herkenningspunt van menselijk pionieren.

Bezoekerscentrum De Trekvogel. Foto’s Soemini Kasanmoentalib

Persbericht aanvraag monumentenstatus voor De Trekvogel

21 juni 2021

Erfgoedvereniging Heemschut heeft het college van B&W van Almere gevraagd gebouw De Trekvogel op De Blocq van Kuffeler te bestemmen tot gemeentelijk monument.

Uit mediaberichten is gebleken dat eigenaar Flevo-Landschap het gebouw wil slopen.

Heemschut vindt dat het gebouw behouden moet blijven omdat:

  • het cultuurhistorische waarde heeft,
  • van betekenis is voor de identiteit van Almere en
  • het bijzondere beleving geeft aan het gebied De Blocq van Kuffeler.

De Blocq van Kuffeler belichaamt het begin van de polder Zuidelijk Flevoland. Het gebouw De Trekvogel is het enige monument uit deze pioniersfase dat nog resteert in Almere.

Zonder het gebouw wordt De Blocq van Kuffeler niet herkend als locatie van menselijk pionieren. Het neemt verder een belangrijke plek in in de herinnering van degenen die hebben gewerkt aan het ontstaan en inrichten van Flevoland, wat ook gebleken is uit de reacties die Heemschut heeft ontvangen.

De brief van Heemschut aan gemeente Almere.