Enkhuizerzand: Ondanks wijzigingen en aanwijzing provincie toch in beroep

Ondanks de positieve ontwikkelingen voor het behoud van het landschap zal de IJsselmeervereniging deze maand (januari 2020) wel beroep instellen tegen dit plan, omdat de overige onderdelen van het plan volgens ons niet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening.

Copyright Gemeente Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen heeft, zoals we in de vorige nieuwsbrief berichtten, het plan voor het Enkhuizerzand gewijzigd vastgesteld, waardoor het villapark binnen de bestaande kustlijn zou komen. De provincie Noord-Holland heeft de gemeente een aanwijzing gegeven, waardoor het deel van het plan voor het villapark in zijn geheel is vervallen. De belangrijkste reden voor de provincie is de bescherming van de originele West-Friese Omringdijk. Zoals uit de aanwijzing blijkt, vindt de provincie, dat de ruimtelijke kwaliteit onvoldoende is gewaarborgd, doordat de openheid van het landschap voor de West-Friese Omringdijk, een provinciaal monument, wordt aangetast nu niet 200 m voor die dijk vrij blijft van bebouwing en worden er te veel villa’s (200) geplaatst op een te kleine ruimte (0,8 ha).

Ondanks deze positieve ontwikkelingen voor het behoud van het landschap zal de IJsselmeervereniging deze maand (januari 2020) wel beroep instellen tegen dit plan, omdat de overige onderdelen van het plan evenmin voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. De camping wordt verplaatst naar het noorden. Dat is op zich geen punt, maar op die camping is het mogelijk om maximaal 200 chalets te plaatsen. Als dat gebeurt blijft daar de zone voor de West-Friese Omringdijk ook niet vrij en wordt het zicht op die dijk ook aangetast.

Dat geldt ook voor de uitbreiding van de bebouwing van de zeilschool. Ook de bescherming van het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum schiet tekort. Tenslotte is er onduidelijkheid over de bescherming van het noordelijkste stukje van het plan, dat ook een provinciaal monument is.

Naar verwachting zullen ook het Zuiderzeemuseum en omwonenden beroep instellen tegen dit plan.