Geen beroep tegen het plan Galgeriet in Monnickendam

De IJsselmeervereniging gaat niet in beroep tegen het plan van de gemeente Waterland voor het Galgeriet. Ook de Stichting Oud-Monnickendam heeft afgezien van een beroepsprocedure. Afgezien van feit dat er weinig kans op succes was,is het beleid dat wij bewoners en lokale actiegroepen steunen voor zover het ook binnen de doelstellingen van de vereniging past.

In eerdere nieuwsbrieven is aandacht geschonken aan het plan van de gemeente Waterland om het verouderde industrieterrein Galgeriet in Monnickendam om te vormen tot woon- en werkgebied. De bezwaren van de IJsselmeervereniging en anderen tegen dit plan betreffen vooral de beperking van het zicht vanaf de Gouwzee op het historische Monnickendam.

Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen dit plan. Daarvoor zijn verschillende redenen. De kans om succesvol beroep in te stellen is in dit geval klein en uit overleg met de Stichting Oud-Monnickendam bleek, dat zij niet in beroep zijn gegaan onder andere omdat de gemeente heeft toegezegd niet hoger te zullen bouwen dan zes bouwlagen in plaats van de eerder geplande negen bouwlagen.

De gemeente Waterland gaat nu verder met de invulling van dit plan.