Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied

Ruim de helft van het budget voor natuurherstel van de grote wateren is toegewezen aan het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging is verheugd dat er nu voor het eerst een flinke som ter beschikking komt voor de natuur en de rehabilitatie van het ecosysteem van het IJsselmeergebied. Wat betreft de Marker Wadden wil het Rijk eerst de evaluatie van de ecologische effecten afwachten voor in verdere uitbreiding te investeren. Prioriteit is gegeven aan vijf kleinere, deels al opgestarte projecten

Marker Wadden
Marker Wadden
Oostvaardersoevers

PAGW – Programma Aanpak Grote Wateren

De investeringen voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) die het Rijk tot en met 2032 wil doen zijn inmiddels bekend. Met de PAGW wil het Rijk de achteruitgang van de waterkwaliteit en de natuur voorkomen, wat verplicht is vanuit de Vogel-en Habitatrichtlijn (Natura2000) en de Kaderrichtlijn Water. En ook om ruimte voor economische ontwikkeling te maken.

Marker Wadden fase 2 pas als fase 1 geëvalueerd…

Er is niet gekozen voor de uitbreiding van de Marker Wadden. Men wil eerst de evaluatie van Marker Wadden fase 1 afwachten. De projectkosten voor de Marker Wadden fase 2 besloegen met € 90 mln. al bijna de helft van het totaal gereserveerde bedrag van € 248 mln. voor natuurherstel.

Prioriteit voor kleinere projecten
Vijf van de tien geselecteerde projecten in de PAGW betreffen het IJsselmeergebied. Gereserveerd is voor
– Oostvaardersoevers €45 mln.
– Friese IJsselmeerkust € 8 mln.
– Noord-Hollandse Markermeerkust. € 20 mln.
– Wieringerhoek € 37,5 mln.
– bijdrage duurzame visserij IJsselmeer € 1,25 mln.

Oostvaardersplassen vanaf de WTC-toren in Almere