Vismigratierivier in Washington

Op maandag 19 november was Johannes Kramer, gedeputeerde Natuur & Cultuur van de provincie Friesland, aanwezig op de ambassade in Washington. Hij vertelde daar samen met watergezant Henk Ovink hoe Nederland omgaat met watermanagement. De Kier/Haringvliet en de Vismigratierivier/Afsluitdijk zijn voorbeelden hoe vissen vrij kunnen zwemmen tussen zout en zoet water, zonder dat daarbij de veiligheid in het geding komt.

Gedeputeerde Kramer interviewde Bob Irvin, president en CEO van American Rivers. Hij vroeg hem wat de Vismigratierivier wereldwijd kan betekenen.

Bob Irving is voorzitter en CEO van American Rivers dat zich richt op het:

  • herstellen van rivieren
  • herstellen van de schade ten gevolge van dammen
  • verwijderen van dammen
  • creëren van migratiewegen voor vissen
  • verbeteren van de relatie van bewoners en gebruikers met hun rivier

Met het streven van American Rivers naar ecologisch herstel steekt Irving ook de IJsselmeervereniging een hart onder de riem. Hij vindt de vismigratierivier op de Afsluitdijk een inspirerend initiatief dat onderdeel is van de wereldwijde beweging om watersystemen te herstellen en dat is volgens hem voor ons allen van groot belang.