Beroep en kort geding bewonerscollectief tegen plannen dijkversterking Markermeerdijk

Het advocatenkantoor Habitat heeft namens het bewonerscollectief, de Stichting Zuiderzeedijk en de IJsselmeervereniging op 22 december 2018 beroep aangetekend bij de Raad van Staten tegen het plan voor de dijkversterking van Hoorn tot Amsterdam. Op 17 november was de goedkeuring van het plan door de Provincie Noord Holland ter inzage gelegd. Tevens is een voorlopige voorziening aangevraagd.

De Alliantie Markermeerdijken heeft namelijk aangekondigd op 1 februari 2019 te starten met werkzaamheden ter voorbereiding op de dijkversterking. Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden vaargeulen gebaggerd in het Markermeer. Ook worden loswallen aangebracht om de schepen te kunnen laden en lossen. Via de vaargeulen kunnen de schepen de loswallen bereiken om materialen aan- en af te voeren. Deze loswallen en vaargeulen worden gedurende de gehele uitvoeringsperiode gebruikt voor de aan- en afvoer van materialen. Dit gaat in totaal ongeveer 6 maanden duren. Daarna is het de bedoeling met de daadwerkelijke dijkversterking te starten tot eind 2021.

Aandacht in de media

De bewonersprotesten en de kritiek op de dijkversterking Markermeerdijk is uitgebreid in de pers en landelijke media geweest. De tekst van het beroepsschrift van het collectief waar de IJsselmeervereniging aan deelneemt en het verweer van HHNK staan op de websites van de Stichting Zuyderzeedijk en van het advocatenkantoor Habitat.”

Zie:
https://www.stichtingzuyderzeedijk.nl/
https://www.habitatadvocatenkantoor.nl/collectief-markermeerdijken/