Ir. Frank Spaargaren is overleden

Deze week ontvingen wij het bericht dat Ir. Frank Spaargaren is overleden.

In de afgelopen jaren hebben we Frank leren kennen als een zeer betrokken persoon, die erg kritisch was op de plannen voor de dijkversterking van de Markermeerdijk. Vanuit zijn grote ervaring als waterbouwkundige heeft hij ons tot aan de Raad van State ondersteund met zijn deskundig en onafhankelijk oordeel. Frank heeft veel bijgedragen aan onze ‘goede zaak’ en ons steeds weer nieuwe moed gegeven door te gaan.


Naast zijn grote kennis van zaken hebben wij altijd zijn belangeloze, tomeloze inzet bewonderd. Hij bekeek de boel altijd vanuit een groter perspectief en schroomde er niet voor zijn ongezouten mening te delen. Op alle niveau’s, vanaf het ministerie I&W, Tweede Kamer, Provincie Noord Holland en het HHNK bracht hij zijn scherpzinnig kritisch oordeel naar voren. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Gelijk hebben is in deze wereld helaas niet altijd gelijk krijgen. Zijn alternatief voor de dijkversterking  van de Markermeerdijk met extra pompen op de Houtribdijk werd systematisch afgewezen.

Gelukkig was Frank in de afgelopen periode druk met studenten die zich bezighouden met de gevolgen van de zeespiegelstijging. Dat hij zijn kennis kon delen, gaf hem veel plezier en energie, zo mailde hij onlangs.

Frank is in zijn slaap overleden.

Een moedig strijder is heengegaan en bovenal een heel sympathieke man

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Namens de bewoners, verenigd in de Stichting Zuyderzeedijken
Het bestuur van de IJsselmeervereniging,

Soemini Kasanmoentalib


Link: Bekijk hier het overlijdensbericht

Link: Artikel in Provinciale Zeeuwse Courant

Download: Necrologie in NRC Handelsblad

Download: In Memoriam Volkskrant 12 november 2020.
Let vooral op de slotregel waarin verwezen wordt naar zijn brief aan de Tweede Kamer over de versterking van de Markermeerdijk.