Raad van State keurt windpark Blauw goed

Op 6 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen die zijn ingesteld tegen de aanleg van Windpark Blauw ongegrond verklaard. De aanleg van dit windpark kan dus door gaan. De beroepen waren ingesteld door omwonenden van dit windpark.

Windpark Blauw is een windpark in het noordoosten van Flevoland met 61 molens van meer dan 200 m hoogte. Zowel op land als in twee rijen in het IJsselmeer tussen Lelystad en de Ketelbrug. Deze nieuwe molens vervangen bestaande molens in het gebied en de rij langs de dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug.

Eerder had ook de IJsselmeervereniging beroep ingesteld tegen dit windpark Blauw. Onderhandelingen met de initiatiefnemers voor dit windpark hebben er dit voorjaar toe geleid, dat er afspraken zijn gemaakt over een gedegen onderzoek naar de effecten van windparken op vogels in het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging heeft daarop het beroep ingetrokken. De voorbereiding voor dit vogelonderzoek kan nu opgepakt worden.