UITNODIGING Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2016

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart 2016, begint om 13.00 en duurt tot uiterlijk 17.00 uur. We heten u van harte welkom in het Mirror Paviljoen, Hemmeland Waterlandse Zeedijk 1 te Monnickendam.

Kort programma voor de algemene ledenvergadering

  • Naast de reguliere vergadering zullen we het IJsselmeerspel gaan spelen dat voor onderwijs doeleinden, voor onze vereniging is ontwikkeld.
  • Ook staat een interessante lezing over de overstromingsramp van 1916 in Noord-Holland op het programma. Deze zal worden gehouden door Barbara van Beijma, bestuurslid van onze vereniging.
  • Tijdens de algemene ledenvergadering zal ook een statutenwijziging worden behandeld: Het gaat hierbij om een algemene modernisering van de statuten, maar ook een aanpas sing die het beter mogelijk maakt om juridische procedures te voeren, wat met het oog op de strijd tegen de windmolenparken in het IJsselmeer, wenselijk is.

Onderstaand kunt u de agenda en stukken downloaden.

Wie daaraan behoeft heeft kan schrijven of bellen voor een schriftelijke editie van de stukken.
Telefoon: 071-5144378
Adres: IJsselmeervereniging, p.a. Huizingastraat 4, 2313 PW Leiden.

  1. Agenda ALV 2016
  2. Verslag ALV 2015
  3. Voorstel statutenwijziging 2016
  4. Jaarverslag 2015
  5. Jaarrekening 2015 en toelichting
  6. Jaarplan 2016
  7. Concept begroting 2016