Trintelzand: heel veel zand en overlast op de Houtribdijk

Het leek Rijkswaterstaat een prachtig idee, om het westelijk deel van de Houtribdijk tussen Trintelhaven en Enkhuizen met zand te verstevigen en zo op vergelijkbare wijze als bij Marker Wadden de natuur een plezier te doen. Maar automobilisten zijn de zandverstuivingen inmiddels zat.

De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is om veiligheidsredenen verstevigd met zand, heel veel zand. Maar de wereldwijde en miljoenen kostende primeur pakt slechter uit dan verwacht. Extra maatregelen bleken niet bestand tegen droogte, vorst en wind. Experiment mislukt? Rijkswaterstaat blijft positief.

Een met zand bezaaid wegdek heeft twee keer tot een wegafsluiting geleid. De overlast van zand hinderde het verkeer dusdanig, dat het niet veilig genoeg was voor automobilisten de weg te vervolgen. Bij de tweede afsluiting was de weg liefst 23 uur dicht. De zandverstuivingen hebben volgens Rijkswaterstaat nog niet tot ongelukken geleid, maar de publieke onvrede over het project (de versteviging van de Houtribdijk tussen de plaatsen Enkhuizen en Lelystad) neemt steeds meer toe.

Er zijn ook ernstige vragen te stellen bij de bij dit project nagestreefde natuurwaarden. Het gebied waarvan het onderwater landschap werd gekenmerkt door oude diepe stroomgeulen en het ondiepe Enkhuizerzand vormden een speciaal leefgebied voor vis en andere levende organismen. Wat in eeuwen zo gevormd werd, wordt nu met de megalomane zandpakketten te niet gedaan.

Lees verder in de Volkskrant: Zandversteviging Houtribdijk kost miljoenen, maar dreigt uit te lopen op fiasco