Handtekeningen onder versterking Houtribdijk en kustontwikkeling Lelystad

Gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland maken afspraken over de aanpak van de Houtribdijk.


De Houtribdijk hoeft niet verhoogd maar alleen versterkt met beton, asfalt en zand. Verder komen er bij Lelystad leuke dingen voor de mensen, zoals een strand, een wandelroute en een mountainbikeroute. Jammer genoeg wordt over een mooie opening in de dijk, met geen woord gerept, terwijl dat veilig kan, heel goed is voor de natuur en ook een leuke plek kan worden om te bezoeken, zoals bijvoorbeeld Neeltje Jans in Zeeland en in de toekomst de Vismigratierivier in de Afsluitdijk.

Wij van de IJsselmeervereniging gaan natuurlijk door met het pleiten voor zo’n opening in de Houtribdijk, samen met o.a. Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland die het als een waardevolle aanvulling zien voor de Marker Wadden die hier ook aangelegd worden. Wij hopen ook in de gemeenteraad van Lelystad steun te vinden voor ons idee. Het grootste deel van het Markermeer behoort tot de gemeente Lelystad en die kan dus het verschil maken!


Handtekeningen onder versterking Houtribdijken kustontwikkeling Lelystad

Bron gemeente Lelystad: 24-2-2016

Rijkswaterstaat, provincie Flevoland en gemeente Lelystad trekken samen op in de versterking van de Houtribdijk en de recreatieve ontwikkeling van de Lelystadse kust. In het stadhuis van Lelystad tekenden de partijen hierover drie overeenkomsten. Samen met de dijkversterking krijgt de kust nieuwe recreatieve voorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van een watersportstrand, uitbreiding van het Mountaindijk-parcours en een Waterwandelroute.

Verhogen niet nodig

De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, de Houtribdijk, voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Rijkswaterstaat heeft onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe de Houtribdijk het beste kan worden versterkt. Op basis daarvan is geconcludeerd dat verhogen van de dijk niet nodig is. Wel zal de dijk worden verstevigd zodat het water dat bij een zware storm deels over de dijk kan stromen, de stabiliteit en sterkte van de dijk niet zal aantasten. Hiervoor legt Rijkswaterstaat breuksteen tegen delen van de dijk, die aan elkaar wordt gehecht met gietasfalt. Op andere delen van de dijk komt zand. Dat zwakt de golven af.

Bescherming

De versterking van de Houtribdijk staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma, het HWBP-2. Het HWBP-2 is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid en de waterschappen om op 88 plekken in het land afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken om zodoende Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Overeenkomsten

Bij de realisatie van de dijkversterking legt Rijkswaterstaat direct ook een watersportstrand aan bij Lelystad voor provincie Flevoland en gemeente Lelystad. Woensdag 24 februari 2016 zijn de overeenkomsten getekend, waarin de afspraken hierover zijn vastgelegd. Er is ook afgesproken op welke manier Rijkswaterstaat zoveel mogelijk de hinder van de werkzaamheden voor de gebruikers van de N302 zal beperken.

Recreatieve kustontwikkeling

Ook tekenden provincie en gemeente een convenant met afspraken over de business case ‘Regionale ontwikkeling vrijetijdseconomie Flevoland-Lelystad’. In deze business case zijn vijf concrete plannen opgenomen. Het gaat om de realisatie van het strand ten behoeve van diverse watersporten, investeringen om Lelystad te laten uitgroeien tot de riviercruisehaven van Flevoland, herinrichting van een deel van de Oostvaardersdijk tot wandel- en fietsboulevard, de aanleg van een aansprekende, educatieve waterwandelroute en de versterking en verlening van het ATB-parcours Mountaindijken. Met de ontwikkeling van de plannen wordt onder andere de werkgelegenheid gestimuleerd, het vrijetijdsaanbod wordt uitgebreid, het voorzieningenniveau wordt verhoogd, grote watersportevenementen vergroten de naamsbekendheid van Lelystad als watersportstad en Flevoland, en de natuurwaarden kunnen beter worden beschermd. De komende drie jaar zal er uitvoering worden gegeven aan de business case