Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Vrijwilligers

Angèle Steentjes (Hoofdredactie IJsselmeer Berichten) Email: as@cetera.eu
  Sipke Baarsma   (Eindredacteur IJsselmeer Berichten)   Email: sb@cetera.eu
Jan Verberne (Eindredacteur IJsselmeer Berichten) Email: janverbe@xs4all.nl
Corrie Zeeuw (Medewerker IJsselmeer Berichten) Email: schoutenzeeuw@gmail.com
Rini Kikkert (Webmaster) Email: webmaster@ijsselmeervereniging.nl 
Erna Scholte (Ledenadministratie) Email: ledenadministratie@ijsselmeervereniging.nl
Jeroen Determan (Redactielid IJsselmeer Berichten - Foto’s) Email: jerdeter(at)xs4all.nl
  Joke van der Meer (Advies bestuur) Email: j.c.m.vandermeer@planet.nl
Jan Bolling (Redactielid IJsselmeer Berichten - Randmeren) Email: janbolling14@gmail.com 
Kees Schouten (Redactie IJsselmeer Berichten) Email: schoutenzeeuw@gmail.com
  Barbara van Beijma-van Dam (Redactie IJsselmeer Berichten)   Email: vbeijma@xs4all.nl