Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

ANBI status - slim schenken - automatische incasso
ANBI status De IJsselmeervereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en door de belastingdienst als zodanig erkend onder nummer 9872978. In het kader van deze status moet de IJsselmeervereniging inzicht geven in haar financiën en organisatiebeleid. Dat doen we jaarlijks bij de gelegenheid van onze ledenvergadering met alle dan gepubliceerde stukken. Onderstaand kunt u de stukken downloaden van de Algemene Leden Vergadering 2017. Agenda ALV IJsselmeervereniging 2019 (171 kB .pdf) Agendapunt 3 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018 (69 kB .pdf) Agendapunt 4 De toekomst van de IJsselmeervereniging (69 kB .pdf) Agendapunt 7 jaarrekening 2018 en begroting 2019 IJsselmeervereniging (192 kB .pdf) Agendapunt 8 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 IJsselmeervereniging (1053 kB .pdf) Daarnaast geven we graag informatie over het beloningsbeleid van het bestuur: de bestuurders en vrijwilligers van de IJsselmeervereniging doen al hun werk om niet, maar mogen hun werkelijk gemaakte onkosten declareren. Dit betreft bijvoorbeeld reiskosten (2e klas openbaar vervoer of 19  cnt. per autokilometer), verplichte deelnemingsbijdragen aan conferenties en studiedagen, studiemateriaal, portokosten etc.. Andere kosten worden in principe niet vergoed. Slim schenken Uw bijdrage aan de IJsselmeervereniging is dus als gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De IJsselmeervereniging is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het registratienummer van de IJsselmeervereniging (RSIN) is 009872978. Door uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in de periodieke gift gedurende minimaal vijf jaren, kunt u deze gift zonder fiscale drempel als gift aftrekken van uw inkomstenbelasting. Daardoor hebt u altijd een belastingvoordeel en wellicht is dat voordeel voor u aanleiding om uw jaarlijkse bijdrage aan de IJsselmeervereniging te verhogen. Slechts een eenvoudige overeenkomst is hier voor nodig. Een formulier voor deze overeenkomst kunt u onderstaand downloaden en uitprinten. Vult u dit formulier volledig in en stuurt u dat op naar IJsselmeervereniging, Antwoordnummer 2032, 8600 VB SNEEK. Een postzegel is niet nodig, maar mag wel. U krijgt een namens ons getekend exemplaar teruggestuurd voor uw eigen administratie. Vanaf 2016 kunt u dan uw bijdrage geheel aftrekken als periodieke gift. Automatische incasso Vanaf 2016 is het mogelijk om uw (lidmaatschaps)bijdrage te voldoen via een automatische incasso, zodat u deze betaling niet kunt vergeten. Op het formulier kunt u dat aangeven (ook als u er niet voor kiest om slim te schenken). Kiest u voor automatische betaling, dan hoeft u in 2016 uw bijdrage niet zelf over te maken, maar zal deze automatisch worden afgeschreven. U ontvangt vooraf bericht over deze afschrijving. Vragen? Hebt u vragen over ‘slim schenken’ of automatische incasso? Neemt u dan contact op met onze penningmeester, Auke Wouda, via het emailadres penningmeester@ijsselmeervereniging.nl Hier kunt u het formulier downloaden (273kB .pdf)
Voorbeeld: In de meeste gevallen is het belastingtarief in 2016 ca 40%. Bij een periodieke gift van  40,- en 40% belastingvoordeel zijn de netto lasten voor u slechts  25,-.