Petitie: Red de Europese Waterwet

Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter … Meer lezen Petitie: Red de Europese Waterwet

Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en Noord Holland speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda lanceert met het oog op de provinciale verkiezingen van 20 maart een Windmolenkieswijzer. Op de website wordt aangegeven welke politieke partijen de komst van windmolens in verschillende provincies als initiatief van frustreren. Volgens Tsjeard Hofstra van Urgenda gelden Friesland en Noord-Holland als provincies waar het windmolenbeleid het voor dorpen lastig maakt zelfstandig een … Meer lezen Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en Noord Holland speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart

Verkiezingen 20 maart 2019 voor zowel Provinciale Staten als de Waterschappen werpen hun schaduw vooruit

Bewoners van de Markermeerdijk wachten hun beurt af bij de inspreek-estafette van 12 insprekers bij de Statenvergadering over de dijkversterking Markermeerdijk Zo stellen de waterschappen een besluit over (verhoging van) de waterschapsbelasting gevoegelijk maar uit tot na de verkiezingen. Voor het waterbeheer en de dijken betalen alle burgers belasting. Niet iedereen is zich er echter … Meer lezen Verkiezingen 20 maart 2019 voor zowel Provinciale Staten als de Waterschappen werpen hun schaduw vooruit

Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed

De Stelling van Amsterdam, waaronder Fort Edam, Vuurtoreneiland IJdoorn bij Durgerdam, Fort Pampus, Vesting Muiden en het Muiderslot aan de Markermeerkust had al de status van UNESCO Werelderfgoed. Samen met de Hollandse Waterlinie die loopt van Muiden tot Gorkum, wordt nu het geheel als de Hollandse Waterlinies voorgedragen als Werelderfgoed en Nationaal Landschap. Het kabinet … Meer lezen Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed

Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur

Over de achteruitgang van de natuur in Nederland wordt al jaren enorm gesteggeld tussen de verschillende partijen. Voor het eerst zaten boeren, bedrijven, wetenschappers en de natuurbeweging met elkaar aan tafel om samen oplossingen te bedenken om de achteruitgang van de soortenrijkdom in ons land te stoppen. Na ruim een jaar onderhandelen is er nu … Meer lezen Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur

Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer

Als het luchtruim de komende jaren wordt aangepast, wil Flevoland dat de Schiphol-routes worden verlegd naar boven het IJsselmeer. Dan hoeven er minder vliegtuigen over Lelystad en Almere. Dat is één van de voorstellen die de provincie doet in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de aanstaande herindeling. Het ministerie begint … Meer lezen Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer

Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019

Het Waddencentrum wil weten hoeveel personen er 30 maart aanwezig zullen zijn. Als U komt horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of per telefoon of SMS naar 06-17177157. De agenda, vergaderstukken en de sprekers voor het inhoudelijkegedeelte van de ALV zullen half februari 2019 op de … Meer lezen Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019

Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep

Drie nieuwe vaartuigen moeten onder meer straks vaarwegmarkering leggen, maar door een ontwerpfout steken ze te diep voor ondiepe wateren van de Waddenzee en IJsselmeer. Ze kostten in totaal 26,3 miljoen euro. Drie nieuwe schepen van Rijkswaterstaat steken door een ontwerpfout te diep en kunnen daarom voorlopig niet in gebruik worden genomen. De vaartuigen van … Meer lezen Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep

Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals

Smals toont zich in de pers verbaasd over de commotie van de afgelopen weken rond de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer. Het bedrijf hield in 2011 bijeenkomsten in Oudemirdum, toonde plannen aan de gemeente en in een klankbordgroep. ,,We hoorden niemand. We hebben altijd gedacht dat we het goed gedaan hadden. Ik begrijp het gewoon … Meer lezen Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals

Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure

Op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk wordt een aanvulling in procedure gebracht. Daarin is het gebied van het Rijksinpassingsplan met de bestemming Water – Waterkering enkele punten iets verruimd. Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het project Afsluitdijk in maart j.l. gegund. Opdrachtnemer Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) bereidt de werkzaamheden voor en heeft het ontwerp van de … Meer lezen Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure