Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een uitdagende en rijke leer- en experimenteeromgeving. De dijk biedt veel mogelijkheden voor onderwijs en bedrijven voor onderzoeken en leren in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en economie. We gingen in gesprek met Johan Thijssen van Adviesbureau Co-act. Hij onderzoekt in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk of … Meer lezen Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk

Vismigratierivier in Washington

Op maandag 19 november was Johannes Kramer, gedeputeerde Natuur & Cultuur van de provincie Friesland, aanwezig op de ambassade in Washington. Hij vertelde daar samen met watergezant Henk Ovink hoe Nederland omgaat met watermanagement. De Kier/Haringvliet en de Vismigratierivier/Afsluitdijk zijn voorbeelden hoe vissen vrij kunnen zwemmen tussen zout en zoet water, zonder dat daarbij de … Meer lezen Vismigratierivier in Washington

Beroep en kort geding bewonerscollectief tegen plannen dijkversterking Markermeerdijk

Het advocatenkantoor Habitat heeft namens het bewonerscollectief, de Stichting Zuiderzeedijk en de IJsselmeervereniging op 22 december 2018 beroep aangetekend bij de Raad van Staten tegen het plan voor de dijkversterking van Hoorn tot Amsterdam. Op 17 november was de goedkeuring van het plan door de Provincie Noord Holland ter inzage gelegd. Tevens is een voorlopige … Meer lezen Beroep en kort geding bewonerscollectief tegen plannen dijkversterking Markermeerdijk