Gemeenteraad stemt definitief tegen zandwinning Smals in het IJsselmeer

De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft woensdagavond 13 februari 2019 in grote meerderheid tegen het plan gestemd voor een grootschalige zandwinning in het IJsselmeer. Een grote overwinning voor het behoud van de natuur en open landschap van het IJsselmeergebied, de inwoners van Gaasterland en natuur- en milieuorganisaties, waaronder de IJsselmeervereniging. Na de … Meer lezen Gemeenteraad stemt definitief tegen zandwinning Smals in het IJsselmeer

Actiegroepen openen aanval op Lelystad Airport met grote ‘verkiezingscampagne’

De actiegroepen komen uit de provincies Gelderland en Overijssel. De Provincie Flevoland heeft al laten weten de laagvliegroutes liever boven het IJsselmeer zien. De IJsselmeervereniging zal te zijner tijd ook een standpunt hierin bepalen. VideoActiegroepen in Oost-Nederland beginnen een tienduizenden euro’s kostende campagne tegen Lelystad Airport. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen laten ze … Meer lezen Actiegroepen openen aanval op Lelystad Airport met grote ‘verkiezingscampagne’

Zitting Raad van State in Den Haag – februari 19 @ 11:30

Voorlopige voorziening Dijkversterking Markermeerdijk De IJsselmeervereniging steunt de bewoners en actiegroepen tegen het ontwerpplan voor de dijkversterking van de Markermeerdijk met kennis en ervaring. Samen met de Stichting Zuyderzeedijk en individuele bewoners hebben wij beroep aangetekend tegen het ontwerpplan bij de Raad van State. Op dinsdag 19 februari om 11:30 uur komt de Raad van … Meer lezen Zitting Raad van State in Den Haag – februari 19 @ 11:30

‘Toestemming voor zandwinning in IJsselmeer is onterecht afgegeven’

Bezwaren Natuurmonumenten over MER Zandwinning Natuurmonumenten vindt dat de provincie toestemming voor zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterlân onterecht en te vroeg heeft afgegeven. Dat staat in een persverklaring van de organisatie. Daarin vraagt Natuurmonumenten de provincie ook de toestemming in te trekken. Een milieueffectrapportage en een passende beoordeling zijn door de … Meer lezen ‘Toestemming voor zandwinning in IJsselmeer is onterecht afgegeven’

Wie betaalt bepaalt, en dat geldt ook voor milieueffectrapportages

Drogredeneringen en niet getoetste rekenmodellen in MER’s Met het produceren van milieueffectrapportages (mer) kunnen we beter stoppen. Na het debacle van de rapportage over Lelystad Airport, waarin de geluidsoverlast van laag overvliegende Boeings werd onderschat, wordt nu op het IJsselmeer een zandwinningseiland voorzien dat volgens de mer nauwelijks tot geen negatief effect zal hebben. Dat … Meer lezen Wie betaalt bepaalt, en dat geldt ook voor milieueffectrapportages

Ontwerp-Omgevingsvisie voor provincie Friesland

De IJsselmeervereniging houdt de provinciale omgevingsvisies in de gaten wat betreft zaken die het IJsselmeergebied aangaan. Die van Noord-Holland is inmiddels vastgesteld. In Friesland loopt de procedure nog. Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Friesland vormen vier grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor … Meer lezen Ontwerp-Omgevingsvisie voor provincie Friesland

Zandwinning IJsselmeer gaat niet door

Gemeenteraad van De Fryske Marren zal in meerderheid tegen de zandwinning in het IJsselmeer stemmen Alle acties, ook van de IJsselmeervereniging, tegen de zandwinning door Smals in het IJsselmeer lijken succes te krijgen. De hele oppositie in de gemeenteraad was al tegen. De FNP-fractie sluit zich daar bij aan, waardoor er een meerderheid ontstaat tegen … Meer lezen Zandwinning IJsselmeer gaat niet door

Vogels ontdekken de Marker Wadden

Talrijke oeverzwaluwen deden zich in september 2017 in voorbereiding op de trek te goed aan de zwermen muggen die verschijnen als je zand opspuit. De eilanden blijken snel door de vogels ontdekt. Of zij er daadwerkelijk gebroed hadden was niet duidelijk. Er zullen ongetwijfeld nog grote veranderingen in de samenstelling en populatiegrootte van de soorten … Meer lezen Vogels ontdekken de Marker Wadden

Strijd rond zandwinning in IJsselmeer: ‘Van natuurgebied naar industrieterrein’

(onderstaand artikel is op 26 januari 2019 gepubliceerd door Nieuwsuur)GESCHREVEN DOORYfke Nijland en Piet de Blaauw “Je kan een landschap maar een keer bederven”, zegt Baukje Miedema uit het Friese Mirns in Gaasterland. Ze woont op een zeer stille plek aan de kust van het IJsselmeer, een van de mooiste plekken van Nederland in haar … Meer lezen Strijd rond zandwinning in IJsselmeer: ‘Van natuurgebied naar industrieterrein’

Natura 2000 en zandwinning

‘Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Europa probeert de diversiteit aan dieren en planten in stand te houden. Dat doen ze door natuurgebieden die bepaalde dieren en planten herbergen een Europese taak te geven. Zo’n natuurgebied bewaart in feite natuur voor heel Europa. Het IJsselmeer is als Natura 2000 gebied … Meer lezen Natura 2000 en zandwinning