Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur

Over de achteruitgang van de natuur in Nederland wordt al jaren enorm gesteggeld tussen de verschillende partijen. Voor het eerst zaten boeren, bedrijven, wetenschappers en de natuurbeweging met elkaar aan tafel om samen oplossingen te bedenken om de achteruitgang van de soortenrijkdom in ons land te stoppen. Na ruim een jaar onderhandelen is er nu … Meer lezen Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur

Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer

Als het luchtruim de komende jaren wordt aangepast, wil Flevoland dat de Schiphol-routes worden verlegd naar boven het IJsselmeer. Dan hoeven er minder vliegtuigen over Lelystad en Almere. Dat is één van de voorstellen die de provincie doet in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de aanstaande herindeling. Het ministerie begint … Meer lezen Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer

Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019

Het Waddencentrum wil weten hoeveel personen er 30 maart aanwezig zullen zijn. Als U komt horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of per telefoon of SMS naar 06-17177157. De agenda, vergaderstukken en de sprekers voor het inhoudelijkegedeelte van de ALV zullen half februari 2019 op de … Meer lezen Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019

Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep

Drie nieuwe vaartuigen moeten onder meer straks vaarwegmarkering leggen, maar door een ontwerpfout steken ze te diep voor ondiepe wateren van de Waddenzee en IJsselmeer. Ze kostten in totaal 26,3 miljoen euro. Drie nieuwe schepen van Rijkswaterstaat steken door een ontwerpfout te diep en kunnen daarom voorlopig niet in gebruik worden genomen. De vaartuigen van … Meer lezen Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep

Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals

Smals toont zich in de pers verbaasd over de commotie van de afgelopen weken rond de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer. Het bedrijf hield in 2011 bijeenkomsten in Oudemirdum, toonde plannen aan de gemeente en in een klankbordgroep. ,,We hoorden niemand. We hebben altijd gedacht dat we het goed gedaan hadden. Ik begrijp het gewoon … Meer lezen Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals

Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure

Op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk wordt een aanvulling in procedure gebracht. Daarin is het gebied van het Rijksinpassingsplan met de bestemming Water – Waterkering enkele punten iets verruimd. Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het project Afsluitdijk in maart j.l. gegund. Opdrachtnemer Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) bereidt de werkzaamheden voor en heeft het ontwerp van de … Meer lezen Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure

New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’

De New York Times bracht deze kerst een verhaal over de Marker Wadden bij Lelystad, een aangelegd eilandgebied in het Markermeer. Onder de titel ‘Fake Islands bring a Dutch lake back to life’ wordt Amerikanen uitgelegd wat voor wonderlijks op watermanagementgebied in Nederland gebeurt. Journalist David Shimer van de Amerikaanse krant beschrijft de voorgeschiedenis ie … Meer lezen New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’

Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een uitdagende en rijke leer- en experimenteeromgeving. De dijk biedt veel mogelijkheden voor onderwijs en bedrijven voor onderzoeken en leren in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en economie. We gingen in gesprek met Johan Thijssen van Adviesbureau Co-act. Hij onderzoekt in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk of … Meer lezen Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk

Vismigratierivier in Washington

Op maandag 19 november was Johannes Kramer, gedeputeerde Natuur & Cultuur van de provincie Friesland, aanwezig op de ambassade in Washington. Hij vertelde daar samen met watergezant Henk Ovink hoe Nederland omgaat met watermanagement. De Kier/Haringvliet en de Vismigratierivier/Afsluitdijk zijn voorbeelden hoe vissen vrij kunnen zwemmen tussen zout en zoet water, zonder dat daarbij de … Meer lezen Vismigratierivier in Washington