Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer

Natuur- en landschapsorganisaties zeer teleurgesteld Op 11 juli van dit jaar publiceerde de Raad van State haar uitspraak naar aanleiding van de bezwaarprocedure van een grote gelegenheidscoalitie tegen de komst van Windpark Fryslân: een plan voor 90 zeer grote Windturbines in het IJsselmeer bij Breezanddijk voor de Friese kust. De Raad van State oordeelde dat … Meer lezen Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer

Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines?

Om aan de groeiende zorgen van natuurliefhebbers bij windturbines te gemoed te komen, is op initiatief van ecologenbureau Waardenburg, een radarsysteem ontwikkeld waarmee turbineparken op tijd stil gezet kunnen worden. Bureau Waardenburg dat vroeger meestal in opdracht van de milieubeweging onderzoek deed, troffen wij tegenover ons tijdens de zitting van de Raad van State, als … Meer lezen Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines?

Rijkswaterstaat gunt de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat- Gepubliceerd op: 19 juni 2018 Rijkswaterstaat heeft, mede namens de Vereniging Natuurmonumenten, de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden gegund aan Van Oord. Met de ontgraving van de stroomgeul wordt meer ruimte gemaakt voor slibinvang onder water. Het draagt bij aan het herstel van natuur- en … Meer lezen Rijkswaterstaat gunt de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord

Bekendmaking Voornemen nieuw peilbesluit IJsselmeergebied, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Om dit mogelijk te maken werkt Rijkswaterstaat aan een nieuw peilbesluit. Rijkswaterstaat geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied. Bron: Uit de Staatscourant Folder … Meer lezen Bekendmaking Voornemen nieuw peilbesluit IJsselmeergebied, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk

Bewoners van de dorpen aan de kop van de Afsluitdijk verzetten zich fel tegen het plan voor het beoogde windpark Nij Hiddum-Houw. Bij de eerste van twee inspraakavonden in het provinciehuis in Leeuwarden spraken veel omwonenden zich duidelijk uit tegen het plan voor 9 turbines met een tiphoogte van ruim 200 meter tussen Cornwerd, Wons … Meer lezen Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk

Uitnodiging Platform IJsselmeergebied 21 juni 2018, Smedinghuis te Lelystad

Beste betrokkene bij het IJsselmeergebied, De Agenda IJsselmeergebied 2050 streeft naar het gezamenlijk verder bouwen aan een kennisbasis, zodat ook de uitvoering van de plannen, projecten en ideeën opgepakt kan worden. Nu de instemmingsverklaring ondertekend is, kunnen we ook daarin verdere stappen zetten. Om daarbij te ondersteunen, organiseren we per jaar drie bijeenkomsten onder de … Meer lezen Uitnodiging Platform IJsselmeergebied 21 juni 2018, Smedinghuis te Lelystad

De enige vuurtoren van Amsterdam gaat weer branden

Volgend jaar gaat op Vuurtoreneiland, waar al sinds 1701 een vuurtoren staat, het licht weer aan. Eind 2016 werd het licht gedoofd, tot verdriet van het restaurant op het eiland en de bewoners van IJburg die erop uitkijken. Volgens eigenaar Rijkswaterstaat had de vuurtoren geen functie meer sinds er verlichte boeien liggen in de vaargeul. … Meer lezen De enige vuurtoren van Amsterdam gaat weer branden

Nieuw jachthavenplan Muiden

Onlangs publiceerden de gemeente Gooise Meren (o.a. Muiden) en KNSF/Elburg Yachting een gewijzigd plan voor een buitendijkse jachthaven. Aangezien het vorige plan op veel kritiek stuitte (schade aan de beschermde natuur en het cultuur-historische havenfront van Muiden) is het nu voorliggende plan “Natuurhaven Muiderport” genoemd en is het plan gehalveerd. Ook is afgezien van loodsen … Meer lezen Nieuw jachthavenplan Muiden

IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief

IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief Onder deze titel verschijnt het langverwachte boek van Frits Palmboom op 21 juni 2018. Het boek vormt de afsluiting van zijn Van Eesteren Leerstoel aan de Technische Universiteit Delft en beslaat 364 pagina’s met vele kaarten, vogelvluchtperspectieven en doorsnedes. De tekeningen, kaarten en foto’s in het boek zijn niet louter illustraties, … Meer lezen IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief