Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Het IJsselmeergebied: altijd in ontwikkeling

Het IJsselmeergebied, de voormalige Zuiderzee, wordt gevormd door de delta van de Rijn en de IJssel, een gebied dat sinds de vroege prehistorie veel verschillende verschijningsvormen heeft gehad en ook door het ingrijpen van de mens in de laatste eeuwen grote verandering heeft doorgemaakt. Die geschiedenis van steeds veranderen gaat nog steeds door en het blijft verrassend en vaak onvoorspelbaar hoe de natuurlijke ontwikkeling zich zal voortzetten. Er is veel studie gedaan naar het IJsselmeergebied, de vroegere Zuiderzee, dat vroeger een geheel vormde met wat we nu de Waddenzee noemen. Wie meer wil begrijpen van wat zich afspeelt in de natuur onder en boven water, hoe de landschappen zich zouden moeten ontwikkelen, wat de rol is van het huidige IJsselmeergebied in  West Europees verband, kan daar veel over lezen. O.a. in het door Jac. P. Thijsse opgerichte tijdschrift “De Levende Natuur” dat in 2001 een special uitbracht, geheel gewijd aan het IJsselmeergebied.
Ga naar : De Levende Natuur