Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Het IJsselmeergebied: het landschap

Het IJsselmeergebied: het grootste waterlandschap in Nederland. Kenmerkend voor het IJsselmeergebied is de schaal van het landschap. Nergens in ons land bestaan nog landschappen met een schaalgrootte en een horizon zichtlijn die zich kan meten met het IJsselmeergebied en de Wadden. Opvallend zijn de contrasten van de kleinschalige “knusse” dorpjes en polderlandschappen en de weidse vergezichten van dijken, oevers en watervlakten. In het bijgaande artikel van landschapsarchitecten Johan Vlug, Henk Schuitemaker en Jan Wouter Bruggenkamp wordt in woord en beeld ingegaan op de unieke kwaliteiten van het grootste waterlandschap van Nederland: Ir. Johan Vlug, ir. Henk Schuitemaker en ir. Jan Wouter Bruggenkamp; Het  Grootste Waterlandschap binnen Nederland; de Levende Natuur; sept. 2001