Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Het IJsselmeergebied: de geschiedenis

De ontwikkelingsgeschiedenis van het IJsselmeergebied. Wie iets van de te verwachten toekomst wil begrijpen, doet er goed aan ook eens de geschiedenis van de ontwikkelingen te bestuderen. In het bijgaande artikel van ir. Gerda Lenselink wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingsgeschiedenis van het IJsselmeergebied aan de hand van de pleistocene en holocene geschiedenis. Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste veranderingen sinds 1932. Met een schat aan bronvermeldingen en kaarten geeft zij een boeiende schets van een lange geschiedenis: Ir. Gerda Lenselink; De ontwikkelingsgeschiedenis van het IJsselmeergebied; de Levende Natuur; september 2001