Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Het IJsselmeergebied: de ecologie

De Natuur in samenhang en verandering, Er worden op dit moment in het IJsselmeergebied meerdere plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Een bekend project op dit  gebied zijn het vogelrusteiland “de Kreupel” in het IJsselmeer en het door Natuurmonumenten ontwikkelde plan voor het  Markermeer “de Marker Wadden”. Natuurontwikkeling richt zich doorgaans op herstel of versterking van de bestaande  ecologische situatie. In een gebied als het IJsselmeergebied waarin de laatste eeuw zoveel “kunstmatige” ingrepen zijn  gedaan, zijn oorzaak en gevolg van wijzigingen in de voedselketens soms moeilijk te onderscheiden. Er is in ieder geval  met de sluiting van de Houtribdijk in 1975 een groot verschil ontstaan in het voedsel web van het IJsselmeer en dat van het  Markermeer. Vooral de aanwezige nutriënten (o.a. fosfaat) spelen een belangrijke rol in rijkdom van de natuur. In het  bijgaande artikel uit 2001 gaat Eddy Lammens uitvoerig in op de wereld van fyto- en zoöplankton, slib en algen, planten en  alle dieren die hiervan afhankelijk zijn. Hij kon toen bijvoorbeeld nog niet weten dat we inmiddels op grote schaal te maken  hebben met de exoot de Quaggamossel: Dr. Eddy Lammens; Het Voedsel web van het IJsselmeer en Markermeer; De Levende  Natuur; sept.2001