Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Geschiedenis van de vereniging

De IJsselmeervereniging is opgericht in maart 1972. Voorheen de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, een samenvoeging van stichting Markerwaard van de Kaart uit Edam en werkgroep Vliegveld Markerwaard? uit Venhuizen. De vereniging heeft zichzelf voor een grote opgave gesteld. Het Markermeer moet open blijven en de multifunctionaliteit van het IJsselmeer staat voorop. De vereniging heeft in de begin jaren voornamelijk actie gevoerd. Later is dit door met name de regelgeving en tijdsgeest veranderd in een club die op planvorming moet ageren. Daarnaast heeft de vereniging altijd zich ingezet om op bestuurlijk niveau mee te praten en proactief te zijn. Er zijn in het verleden naast tal van acties ook lezingen gegeven en symposia georganiseerd. Nadat uiteindelijk de reservering voor het inpolderen is afgezegd door het kabinet in 2002 is de grootste bedreiging, de Markerwaard, weggenomen. Alle kleine bedreigingen zijn er nog. Zowat elke gemeente wil in het IJsselmeer bouwen. Dit kan zijn grootschalige jachthavens, waterwoningen, wooneilanden, windparken of recreatieparken. De IJsselmeervereniging wil samenhang in deze plannen. Daarom is er op het 30 jarig jubileum in 2002 besloten op zoek te gaan naar samenwerking met andere organisaties. Hiermee kan de doelstelling breed gedragen worden. Dit heeft geleid tot de oprichting van het samenwerkingsverband “stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer” tegenwoordig Stichting Het Blauwe Hart. Hierin werken samen: Het Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, De Waddenvereniging, Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en IJsselmeervereniging. Dit samenwerkingsverband is inmiddels zeer succesvol gebleken, het bundelt veel kennis en ervaring en zorgt voor een groot maatschappelijk draagvlak van mensen die een open IJsselmeer/Markermeer een warm hart toedragen