Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Doelstelling, visie en samenwerken

De IJsselmeervereniging wil bevorderen dat het IJsselmeer en naaste omgeving op een verantwoorde wijze wordt beheerd in landschappelijk, natuurlijk, milieuhygiënisch, waterhuishoudkundig, cultuurhistorisch, recreatief en economisch opzicht.   De IJsselmeervereniging werkt waar mogelijk graag samen met lokale bewonersgroepen in het IJsselmeergebied en ondersteunt deze met advies en publiciteit. Gezamenlijke juridische stappen tegen onwenselijke ontwikkelingen behoren ook tot de mogelijkheden. Ook zoekt de IJsselmeervereniging samenwerking met gelijkgestemde organisaties Natuurmonumenten, de landschappen en de Waddenvereniging. Bundeling van krachten is van het grootste belang.  De IJsselmeervereniging is een echte vrijwilligersorganisatie. Zij heeft een bestuur, bestaande uit een dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester. In het kader van de samenwerking wordt door bestuurders van de IJsselmeervereniging deelgenomen aan de “expertmeetings”. De vereniging heeft hierin een zeer actieve bijdrage met enkele zeer ervaren deelnemers. Voor de statuten van de IJsselmeervereniging: klik hier (pdf, 5.824 kb)