Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Contact informatie

IJsselmeervereniging door en voor leden Leden die belangstelling hebben om mee te werken als correspondent of redactielid van de Website of van IJsselmeer Berichten zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij: Frans de Nooij (bestuurslid portefeuille communicatie) email of telefonisch 06-50988506 Algemene berichten Ook kan men hier naartoe mailen en bellen voor algemene informatie over de IJsselmeervereniging.   Lid worden Wordt u lid dan ontvangt u altijd een welkomstpakket. Het postadres van de IJsselmeervereniging is: p.a. Jachthavenstraat 24 8603 CJ  SNEEK IBAN-Bankrekening: NL 57 RABO 0138 365 164 t.n.v. IJsselmeervereniging te Sneek (Swift: RABONL2U) Privacy Statement IJsselmeervereniging De IJsselmeervereniging verwerkt de door u aan de IJsselmeervereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. U kunt het privacyreglement hier downloden
ANBI De IJsselmeervereniging is erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI), waardoor giften en legaten fiscaal aantrekkelijk zijn. Bankrekening  NL 57 RABO 0138 365 164 t.n.v. IJsselmeervereniging te Sneek (SWIFT:  RABONL2U)