Manifest 2072

Voor het 50-jarig jubilleum heeft de IJsselmeervereniging een manifest voor de volgende 50 jaar uitgebracht. Hierin zijn 10 dilemma’s voor het IJsselmeergebied geformuleerd en de keuzes voor een visie op de lange termijn.

Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de IJsselmeervereniging op 30 september 2022 is het manifest IJsselmeergebied 2072 uitgereikt aan ir. Louis Schouwstra, Hoofdingenieurdirecteur (HID) van Rijkswaterstaat Midden Nederland.
In het manifest heeft de IJsselmeervereniging de dilemma’s geschetst en toegelicht die de komende vijftig jaar spelen in het IJsselmeergebied. En niet alleen die dilemma’s maar ook de keuzes die de IJsselmeervereniging die komende vijftig jaren zou maken.
De bedreigingen voor het gebied zijn nog onverminderd groot. Om het gebied als landschap van wereldklasse en topnatuurgebied te kunnen behouden en te kunnen blijven voorzien in de nationale zoetwaterbehoefte zijn de komende jaren fundamentele keuzes noodzakelijk.

Na de uitreiking van dit manifest gingen onder leiding van Benno van Tilburg, voorzitter van de IJsselmeervereniging, Louis Schouwstra, Harm van der Geest (assistent professor Fresh Water and Marine Ecology) en Jannemarie de Jonge (Rijksadviseurleefomgeving) met elkaar en de zaal in discussie over het manifest en de toekomst van het IJsselmeergebied. Enkele uitspraken van de forumleden:

Louis Schouwstra: ‘Rijkswaterstaat is het eens dat regie nu nodig is. Graag wil hij geregeld overleggen met IJV om nader tot elkaar te komen. En doorbraak houtribdijk is al eens bekeken en beoordeeld. Maar laten we nog eens samen naar dat onderzoek kijken en bespreken.

Jannemarie de Jonge: ‘Benno had het in feestspeech over een burgemeester voor gebied en dat is een goede oproep. We moeten nu eindelijk regie gaan voeren en dan zou het beste zijn als ministerie van Hugo de Jonge die handschoen zou oppakken.’

Harm van der Geest: ‘Gebied is kwetsbaar maar ook sterk zelf regulerend. Onderzoek is constant nodig van flora en fauna. En in deze samenwerking met alle partijen nodig en inderdaad ook regie die nu mist.’