Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2016
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2016 - al 44 jaar !

Welkom op de website van de IJsselmeervereniging

Nieuwsbrief van Stichting Het Blauwe Hart. Nieuws uit Het Blauwe Hart
Leden € 10,- (excl. verzendkosten) Niet leden € 15,- (excl. verzendkosten) MEER INFO  
LAATSTE NIEUWS
Deze Nieuwsbrief sturen we regelmatig met nieuwtjes en links vanuit de IJsselmeervereniging. Hier kunt u zich aan- en afmelden Laatst verschenen Nieuwsbrief: Nieuwsbrief 27 - 8 juni 2016
Word nu lid van de IJsselmeervereniging Wij streven naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren. Steun ons werk !!
Zoals u wellicht weet bracht de aanleg van de Afsluitdijk veel goeds voor Nederland. Voor vissen is de dijk echter een hindernis waar ze letterlijk hun neus tegen stoten. Rijkswaterstaat heeft daarom aan de westkant van de schutsluis bij Den Oever een vispassage gebouwd. Een vispassage is een buis door de dijk die in verbinding staat met een bak waarin het IJsselmeerpeil altijd hoger staat dan de Waddenzee. Hierdoor stroomt er altijd zoet water door de buis, een lokstroom voor vis. De vis zwemt tegen de stroom in naar de bak aan de IJsselmeerzijde en kan daar acclimatiseren. Daarna kan de vis doorzwemmen naar paai en opgroeigebieden in het IJsselmeer of het achterland. De vispassage is een belangrijke eerste stap om de Afsluitdijk open te krijgen voor vis. Maar hiermee zijn we er nog niet. Er worden meer maatregelen getroffen, zoals het toepassen van visvriendelijk sluisbeheer en de aanleg van een Vismigratierivier bij Kornwerderzand.
Vismigratie door de Afsluitdijk
IJsselmeer Berichten - winter 2016
Ons magazine IJsselmeer Berichten  zomer 2016 Kunt u hier gratis downloaden
"Zuiderzeemuseum overspoeld" van zaterdag 26 maart - 23 oktober 2016 in het buitenmuseum
“Fotoshoot” (blog Kees Schouten)